אושר הסכם השיתוף בין פרטנר והוט מובייל

יום ג', 21 באפריל 2015

כזכור,  משרד התקשורת  ערך באחרונה מכרז להקצאת תדרי דור רביעי שיאפשרו למפעילי הסלולר לספק

לצרכן שירותים בקצב מהיר יותר, ויאפשרו לו ליהנות משימושים באפליקציות

מתקדמות בתחומים כגון בריאות, חינוך, שידורי וידאו ברמה גבוהה ועוד.

במקביל לניהול מכרז הדור הרביעי, שהסתיים בזכיה של ששת החברות בתדרי

הדור הרביעי  בחן המשרד את ההסכמים לשיתוף רשתות שהגישו החברות לבחינתו.

במשרד התקשורת הוקם צוות משרדי בין אגפי אשר בחן את הסכם השיתוף. -

 

בסיום הליך הבחינה הארוך שכלל מתן הערות מצד המשרד, לסעיפי ההסכם,

תיקון מצד החברות וחוזר חלילה שונה ההסכם והותאם למדיניות המשרד -

ולדרישות הרישיון, עד שכלל התאמה מלאה.

בסיום ההליך, החליט המשרד לאשר את הסכם השיתוף שהגישו החברות

פרטנר והוט מובייל.

המשרד מדגיש כי אין באישור הסכם השיתוף על ידי המשרד משום אישור

לבצע פעולות שהן בניגוד לרשיון מיוחד למתן שירות תשתית רדיו סלולרית

למפעיל רט"ן או רשיון הרט"ן.

פרטנר, הוט והתאגיד המשותף מחויבות לעמוד בכל הוראות הרישיון ככתבן

וכלשונן, אף אם הן עומדות בסתירה להוראות ההסכם.

בסיום הליך הבחינה, המשרד מצא כי, ברמה העקרונית, הסכם השיתוף עולה

בקנה אחד עם הוראות המדיניות והרישיונות האמורים, וביניהם: עמידה בחובת

ההפרדה המבנית, וזאת בהתאם לכללים שקבע המשרד לעניין ההפרדה

המבנית הנדרשת בין כל אחד מהמשתפים לבין ה - JV, אשר תתבטא בין היתר

בחובת הפרדת הנהלות, הפרדת נכסים, עובדים, ניהול ומידע.

במסגרת הליך השיתוף יוקם תאגיד משותף שהחברות תחזקנה בו בחלקים -

שווים אשר ינהל ויתפעל את הרשת המשותפת