אז מה אם יש לי חזה שטוח

יום א', 14 בפברואר 2016

מלכת היופי של המחר הדיגיטלי בו אנו חיים.

"הרובוטים יביאו שלום לעולם"