אחרי חודשיים של נסיגה, עליה ביצוא

יום ב', 20 בינואר 2014

 אחרי חודשיים של נסיגה, היצוא התעשייתי עלה ב- 11% בחודשים אוקטובר נובמבר 2013, לעומת הממוצע החודשי של הרבעון השלישי 2013. הרקע לעלייה משקף גידול ביצוא כל ענפי התעשייה ובענף התרופות בפרט- יצוא ענף התרופות זינק ב- 80%.

העלייה ביצוא מהווה המשך למגמת התנודתיות החדה בנתוני היצוא התעשייתי, שנמשכים ברציפות מאז הרבעון השני של 2013, עת הסתיים שלב ההתאוששות שלאחר המשבר הכלכלי בשנים 2009-2010.

מנכ"ל התאחדות התעשיינים, אמיר חייק, מסר בהתייחס לנתונים כי "נתוני היצוא  הם אמנם חיוביים ומשדרים אופטימיות, אך בפועל עיקר העלייה נגזר מענף מרכזי אחד- התרופות – ומדינת ישראל לא יכולה להסתמך על הצלחותיה של חברה מרכזית אחת במשק כבסיס להצלחה או אי הצלחה. על  הממשלה לפעול לעידוד יצוא בענפים נוספים ובקרב חברות קטנות ובינוניות, על מנת שעלייה ביצוא תשקף צמיחה של המשק הישראלי בכללותו".

בנוסף, רשמו ענפי האלקטרוניקה כקבוצה עלייה משוקללת של כ- 12%, הודות לגידול ביצוא כלי הטיס (24%), הרכיבים האלקטרוניים (18%) והציוד האלקטרוני (4%).

כמו כן, גידול מתון, של כ- 2%, נרשם ביצוא קבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית בחודשיים הנסקרים, הודות לגידול ביצוא ענפי המזון (4%) והטקסטיל (3%). עליות אלו קוזזו בחלקן, בשל נסיגה ביצוא ענף התכשיטים (5%-) והעץ נייר ודפוס (3%-).

למול הגידול ביצוא כל קבוצות ענפי התעשייה הרי שענף הכרייה והחציבה רשם נסיגה ריאלית של כ- 15%בתקופה הנסקרת. זאת בהמשך לנסיגה של כ- 24% ברבע השלישי של השנה ולאחר גידול חד, של 76%, ברבע השני של 2013.