איגוד האינטרנט לציבור - השתתפו בקבלת ההחלטות בנושא האינטרנט

יום ב', 18 במרץ 2013

 

איגוד האינטרנט הישראלי אישר מודל חדש לניהול שירותי התשתית הניתנים ע"י האיגוד (שירותי רישום שמות מתחם, מחלף האינטרנט הישראלי ועוד). זאת, במטרה להבטיח המשך שירות יציב, נייטראלי ושיוויוני לכל, תוך מתן אפשרות לציבור ולבעלי העניין להיות שותפים בתהליך קבלת ההחלטות.

בשל חשיבות הנושא, מבקש האיגוד לקבל את הערות הציבור למודל שאושר ולמסמכים המתווים אותו לפני המשך קבלת החלטות בנושא. במסגרת יוזמה זו, פתח השבוע איגוד האינטרנט אתר (http://www.isoc.org.il/ig-il) המאפשר תגובות והערות הציבור למודל הניהול החדש לשירותי התשתית. באתר יוכל הציבור להיחשף לכל המסמכים שהוחלפו כחלק מהדיון, להגיב לעקרונות שנקבעו ולהציע הצעות לשיפור. מטרת התהליך הינה מתן אפשרות לכל בעלי העניין להיות שותפים בתהליך קבלת ההחלטות באיגוד ולאפשר דיאלוג ציבורי בנושאים מהותיים הקשורים לתשתיות האינטרנט בישראל.

על פי המודל שאושר, המבוסס על המודל המקובל במדינות החופשיות ועל עקרונות שהותוו על ידי ארגונים בינלאומיים מובילים, שירותי התשתית הניתנים ע"י האיגוד יתופעלו ע"י מרכז שירותי תשתית - גוף פנימי, אוטונומי, שיתמקד במתן שירותי התשתית, מקצועי, עקבי, יציב, ומאובטח; מרכז שירותי התשתית יונחה ויבוקר ע"י וועדת היגוי אשר תמונה ע"י הוועד המנהל של האיגוד;

ועדה מייעצת המורכבת מנציגי בעלי עניין ומנציגי הציבור, תכונס על מנת לייעץ למרכז שירותי התשתית בשאלות של מדיניות והעלאת הצעות לכיווני פעולה חדשים אשר לדעתם צריכים להשתלב בתכניות העבודה של המרכז.

הציבור מוזמן להגיב על המודל המוצע ועל נוסח המסמכים עד ל-20/3/13. מסמכים מעודכנים עם ההערות שיתקבלו, יועלו לדיון נוסף בתחילת אפריל ועד לאמצע אפריל.מפגש פתוח לדיון בסוגיות שעלו, יתקיים ביום ג' 19 במרץ 2013 בשעה 17:00 במשרדי איגוד האינטרנט הישראלי בפתח תקוה. פרטים נוספים באתר האיגוד: http://www.isoc.org.il/ig-il

רימון לוי, חבר הנהלת איגוד האינטרנט הישראלי:"במהלך השנתיים האחרונות התקיימו מחשבות ודיונים רבים, במטרה למצוא את המודל המתאים להפעלת שירותי התשתית ע"י האיגוד תוך שאיפה ורצון לתת אפשרות לכל בעלי העניין להיות שותפים בתהליך קבלת ההחלטות. כעת, משאושר המודל ע"י הוועד המנהל של העמותה ובטרם נמשיך בתהליך, אנו מעוניינים לשמוע את דעת הציבור על המהלך. אנו נעשה כל מאמץ להתייחס במסמכים הסופיים לכל התגובות שיעלו".