איך לקשור בין החוזה לבין הניהול בארגון

יום ב', 4 במאי 2015
על הקשר החשוב בין החוזה לבין הניהול בארגון ניתן יהיה ללמוד ב- 27.5.15 בסדנה בנושא "ניהול חוזים והתקשרויות". הסדנה מיועדת למנהלים בדרג ביניים ומעלה בכל תחומי הפעילות בארגון – טכנולוגיה, עסקים ושיווק, לוגיסטיקה ורכש.
לא אחת, מסתבר, קיים נתק בין המסגרת החוזית, הנראית כנוקשה ובולמת, לבין הביצוע  והעבודה השוטפת בארגון.
נפוצה אף התופעה של חוסר ידע וחוסר יכולת לנהוג במערכתההתקשרויות העסקיות השונות כבכלי עבודה היוצר משימות לביצוע, בין אם לצורך רכש טובין ושירותים ובין אם לצורך שיווק והספקה.
הכרה והבנה של יסודות ההיבט המשפטי ועקרונותיו, יאפשרו שילוב וביצוע המטלות העסקיות באורח שוטף ויעיל וימנעו הסתבכויות מיותרות.
הסדנה היא בהנחייתו של עו"ד ליאור חורב, יועץ משפטי בכיר לגופים ממשלתיים ולגופים פרטיים, שימש בעבר כיועץ משפטי ראשי של בנק דיסקונט. הקים את המערך לאיסור הלבנת הון של ממשלת ישראל.  
מטרת הסדנה להקנות ידע שיאפשר קישור בין הפן הפורמלי-חוזי לבין הפן הביצועי-תפעולי-ניהולי.
 
בין נושאי הסדנה 
חלק ראשון – החוזה
1. מהו "חוזה"
2. עיקרי התוכן החוז
3. "סביב" החוזה
4. דרכי ביצוע:- תום לב, מראית עין, בקירוב, קבלנים וקבלני משנה, ה"מסירה"
5. הפרות: עונשים ותרופות – עקרונות
 
חלק שני – התארגנות וניהול
1. לקראת עיסקה
2. במקביל למו"מ ומיד עם סיומו – "ניתוח" החוזה
3. מהלך הביצוע
 
סיכום ולקחים של המהלך העיסקי/חוזי
 
למידע נוסף http://goo.gl/406wz0
למידע והרשמה
רעות דידי - טל' 03-9044077/112 reut@a2business.co.il