איך לקשור בין הפן הפורמלי-חוזי לבין הפן הביצועי-תפעולי בארגון

יום ד', 8 באפריל 2015

 

לא אחת, מסתבר, קיים נתק בין המסגרת החוזית, הנראית כנוקשה ובולמת, לבין הביצוע  והעבודה השוטפת בארגון.

נפוצה אף התופעה של חוסר ידע וחוסר יכולת לנהוג במערכתההתקשרויות העסקיות השונות כבכלי עבודה היוצר משימות לביצוע, בין אם לצורך רכישת טובין ושירותים ובין אם לצורך מכירתם.

הכרה והבנה של יסודות ההיבט המשפטי ועקרונותיו, יאפשרו שילוב וביצוע המטלות העסקיות באורח שוטף ויעיל וימנעו הסתבכויות מיותרות.

כדי להקנות ידע שיאפשר קישור בין הפן הפורמלי-חוזי לבין הפן הביצועי-תפעולי-ניהולי בארגון, מקיימת חברת  A2B ב-27.5.15 סדנה בנושא "ניהול חוזים והתקשרויות".

הסדנה היא בהנחייתו של עו"ד ליאור חורב, יועץ משפטי בכיר לגופים ממשלתיים ולגופים פרטיים. עו"ד חורב שימש בעבר כיועץ משפטי ראשי של בנק דיסקונט. הקים את המערך לאיסור הלבנת הון של ממשלת ישראל.  

הסדנה מיועדת למנהלים בדרגי ביניים ומעלה, בין היותם ספקים או משווקים ובין היותם רוכשים או צרכנים.

בין נושאי הסדנה

חלק ראשון – החוזה

1.         מהו "חוזה"

2.         עיקרי התוכן החוז

3.         "סביב" החוזה

4.         דרכי ביצוע:- תום לב, מראית עין, בקירוב, קבלנים וקבלני משנה, ה"מסירה"

5.         הפרות: עונשים ותרופות – עקרונות

חלק שני – התארגנות וניהול

1.         לקראת עיסקה

2.         במקביל למו"מ ומיד עם סיומו – "ניתוח" החוזה

3.         מהלך הביצוע

סיכום ולקחים של המהלך העיסקי/חוזי

 

למידע והרשמה

רעות דידי - טל' 03-9044077/112        reut@a2business.co.il