אינדיקציה מדאיגה להתפתחויות הכלכליות במשק

יום ג', 16 בספטמבר 2014

מדד מנהלי הרכש של בנק הפועלים וארגון מנהלי הרכש לחודש אוגוסט 2014 ירד ב-4.2 נקודות לרמה של 42.6 נקודות. זהו החודש השלישי ברציפות שהמדד מצביע על התכווצות בפעילות התעשייתית. כמעט כל רכיבי המדד מצביעים על התכווצות בפעילות. החודש נרשמה ירידה בולטת ברכיבי הביקושים ליצוא, תפוקות הייצור והתעסוקה.

 

מדד מנהלי הרכש העולמי, שמפרסם בנק JPMorgan, נותר יציב בקירוב בחודש אוגוסט (עלייה קלה של 0.2 נקודות) ברמה של 52.6 נקודות. המדד נמצא במגמת התרחבות מזה עשרים ואחת חודשים רצופים. מדד מנהלי הרכש בארה"ב עלה לרמתו הגבוהה ביותר מאז 2010 והגיע לרמה של 59 נקודות. האטה במגמת ההתרחבות נרשמה בגוש האירו ובבריטניה שם עמד המדד ברמה של 50.7 נקודות ו-52.5 נקודות בהתאמה.

 

כלכלני בנק הפועלים: המדד מצביע מזה שלושה חודשים על התכווצות בפעילות התעשייתית ורמתו היא הנמוכה מזה שנתיים. רוב סעיפי המדד נמצאים מתחת לרמת ה- 50 נקודות. בהשוואה בינלאומית בולטת לרעה מזה מספר חודשים רמת המדד הנמוכה בישראל. יש לזכור שהסקר בוצע בחלקו בעת מבצע "צוק איתן" וסביר שהושפע ממנו. מכל מקום ומעבר למדד, אנו רואים כי מכלול האינדיקאטורים הכלכליים מצביעים על התכווצות של ממש בפעילות הכלכלית ברבעון השלישי של השנה. הביקושים המקומיים ירדו כפועל יוצא של תקופת הלחימה, אך גם ביצוא התעשייתי חלה ירידה. העצירה בעסקאות בשוק הנדל"ן משפיעה אף היא לשלילה על הפעילות, הן בהיבט של ירידה בהשקעות בבנייה והן בצמצום צריכה שנלוות לרכישת דירות חדשות. על פי ניסיון העבר, צפויה התאוששות מסוימת בפעילות לאחר סיום הלחימה, עם זאת על רקע חולשה באינדיקטורים הנ"ל, מוקדם עדיין לקבוע שהתאוששות מסוג זה אכן תתרחש ברבעון הרביעי.