אלעד מערכות הקימה פורטל ארגוני עבור קרן היסוד

יום ג', 4 בפברואר 2014

 

חברת אלעד מערכות הקימה פורטל ארגוני עבור קרן היסוד, אשר צפוי לשמש כפורטל פנימי עבור כ- 120 עובדי הקרן. הפורטל הוקם על פלטפורמת SharePoint 2010, תוך שימוש במגוון רכיבים ייעודיים לקרן היסוד, אשר פותחו על ידי אלעד מערכות. בין היתר, כולל הפורטל מידע אודות הארגון, יומן אירועים, מידע בנושא משאבי אנוש ורווחה ומידע מותאם עיסוק בנושאי הדרכה והסברה.

הפורטל הוקם על מנת לתת מענה למספר צרכים פנימיים מרכזיים של קרן היסוד, בהם שיפור האפקטיביות הארגונית, שיפור התקשורת הפנים ארגונית, הגברת הסטנדרטיזציה של תהליכי העבודה ויצירת תרבות של תיעוד, הפצה ושימור הידע הארגוני. המידע הרב שבפורטל מסייע לקרן היסוד לתעד ולהפיץ בצורה ממוסדת ידע ארגוני, ולאפשר שימור שיטתי שלו.

כדי לשפר את התקשורת הפנים ארגונית, נבנו רכיבים מותאמים שונים, למשל לוח החדשות, המאפשר להפיץ מידע בצורה מרוכזת לעובדים, באמצעות זרימות עבודה המעבירות את ההודעות בפורטל, לדואר האלקטרוני. בנוסף, הפורטל ישמש את עובדי הלשכה ונציגיה בעולם, בניהול תכנית העבודה הארגונית, תוך שימוש בכלים מתקדמים להצגת סטאטוס הפרויקט, הצגה אגרגטיבית של נתונים ושימוש ברכיבי משימות ותזכורות. שימוש בכלים אלו יסייע לקרן היסוד להגביר את הסטנדרטיזציה ולייעל את המשאבים הרבים המוקדשים לנושא ליבה זה.