אפל - דרישת הממשל לחשיפה נוגדת את החוקה

יום ד', 16 במרץ 2016
עוד שלב במלחמה בין אפל ל-FBI בנושא העקרוני של הגנה על הפרטיות למניעת כניסה משלתית חופשית  לשרתי החברה.
 
הנהלת החברה אומרת כי אפל לא צריכה לציית לצו חיפוש במכמני  iPhone  כדי לגלות סודות של הפושע/טרוריסט בקליפורניה.
הנימוק: החוקה האמריקאית בכבודה ובעצמה אוסרת זאת.
 
אפל, בתגובה על תביעת משרד המשפטים מיום חמישי, אמרה כי את הדרישה לחייב לסייע ל-FBI - לא ניתן להחיל במקרה זה. גם מקרים קודמים שצוטטו על ידי משרד המשפטים לא יכולים לשמש תקדים מאחר שהאבות המייסדים של ארה"ב "יזדעזעו" עד כמה ה-FBI ומשרד המשפטים מנסים לסתור את החוקה המגינה על סודות הפרט.
 
"גם חקיקה עקרונית בקונגרס באה  להבטיח כי התכתבויות אישיות לא יסוכלו על ידי צדדים שלישיים כמו אפל."