אתגרים גדלים וסל פתרונות באחסון מידע

יום ב', 18 במרץ 2013

סקר אתר PCoN: 

נושא האחסון הינו אחד ממרכיבי ההוצאה הגדולים של אגף המחשוב, במרבית הארגונים.לאור היקפי המידע הגדלים  בשנים האחרונות בקצב אספוננציאלי, כמו גם העובדה שהטיפול בו הופך להיות מורכב יותר ויותר, חשוב להיות מודעים לאתגרים שמתפתחים במהירות ומצד שני - חשוב להכיר את קשת החידושים והפתרונות שנועדו להתמודד עם מצב זה.

  המנמ"רים נמצאים כיום במצב לא פשוט: מחד, הם חווים קיצוץ תקציבי מתמשך. מאידך, הם נדרשים לספק יותר פתרונות ושירותים, לטפל בגידול המשמעותי בהיקפי המידע ולספק ביצועים גבוהים של מערכות המחשוב. בנוסף, המנמ"ר נדרש להיות לא רק ספק פתרונות לצרכי הארגון הנוכחיים, אלא גם להיות מוביל עסקי שמביט לעתיד. עליו לחשוב קדימה ולשאול: מה יקרה עם דרישות האחסון של הארגון עוד שנה, שנתיים? או חמש? בעוד שנפח האחסון בארגון בינוני לפני 10 שנים היה קטן מטרה בייט אחד, כיום הוא מגיע גם ל-500 טרה בייט (לפי גיא רחמים, סמנכ"ל טכנולוגיות ב-NetApp ישראל). לפי IDC, כמות המידע הדיגיטלי תגדל עד 2020 ל-35 טריליון ג'יגה, אז יושלם ה"מסע" מאנלוגי לדיגיטלי במדיות התקשורת: קול, טלביזיה, רדיו ודפוס.

  המגמות הבולטות ביותר כיום בתחום האחסון, הן גידול במידע הבלתי מובנה ובביג דאטה, אחסון באינטרנט, התגברות הנטייה שלא למחוק מידע והמשך הוזלת מחירי האחסון.

  נזכיר, כי נפחי אחסון אופיניים בסמארטפונים הם 16-64GB,  במחשבים אישיים חצי טרהבייט עד שני טרהבייט ובארגונים בכלל, מערכי אחסון עשויים להגיע לנפחי מאות טרה בייט, 

יש בעולם האחסון חידושים רבים, מבחינת תוספות וניהול יעיל, הן במערכי האחסון עצמם, הן בדרכי ניהולו היעיל והן בדרכי הגישה אליו (HADOOPבתחום הביג דטה היא דוגמא לכך). בין החידושים הבולטים: גישות למיצוי ההשקעה באחסון דוגמת De-duplication,Auto Tiering, Thin Provisioningודחיסה, וירטואליזציה, שיפורים בטכנולוגיית הטייפ הוותיקה ושילוב אחסון עם עיבוד המידע, במוצר אחד. בנוסף, אנו רואים את המשך התבססות והוזלת ה-SSD.

  המגבלות והאתגרים בנושא זה, כוללים שילוב הסביבה הקיימת עם טכנולוגיות חדשות, היקף החידושים הגדל, הסיכון בהשקעה בטכנולוגיות לא מוכרות, ומצב שבו אין עדיין יכולת בשלה של הספקים, לנהל אחסון של ספקים אחרים.

 להלן המגמות העיקריות, שמשפיעות על עולם האחסון:

  • היקפי מידע גדלים- בשנים האחרונות הארגונים נאלצים להתמודד עם מצב של "התפוצצות מידע", שמאופיין בנפחים הגדלים באופן אקספוננציאליובקצב מהיר.
  • גידול במידע הבלתי מובנה- המידע הבלתי מובנה (כתמונות, ווידאו או מידע מרישות חברתי)גדל בקצב מהיר במיוחד, יחסית למידע המובנה ומוסיף לגידול הכולל בהיקפי המידע בארגונים, כמו גם לסיבוכיות בטיפול בו.  
  • מחיר- ממשיכה המגמה של הוזלת מחירי האחסון, כולל בתחום החשוב החדש, של דיסקים מסוג SSD.

ביג-דאטה- ממשיך לאתגר, במיוחד לאור היקפי המידע הגדלים בהתמדה וההבנה כי גלום בהם עוד פוטנציאל רב מאוד, לתועלת עסקית. בהיבט טכנולוגיות ופתרונות העיבוד והניתוח של ביג דאטה, בולטים במיוחד ה-In-Memoryו-Hadoop

  • אחסון באינטרנט- שרותי "אחסון בענן" הופכים נפוצים יותר ויותר, לאור התרבות הסמארטפונים והטאבלטים, התרחבות היצע שרותים אלה והתחזקות המודעות לצורך בהמשכיות העסקית.Amazonהוזילה לאחרונה את מחיריה לשירות Amazon's Simple Storage Serviceב-24%-28%, בעוד Googleהוזילה את Google Cloud Storageבמעל 30%.
  • מחיקת מידע- בשנים האחרונות, עם הוזלת מחירי האחסון, עולה הנטייה שלא למחוק מידע. גישה זו, תורמת לגידול המתמיד, בנפחי המידע שמצטבר בארגונים.
  • סמארטפונים וטאבלטים -גידול משמעותי בכמות הסמארטפונים והטאבלטים שנכנסים לארגוניםובמגוון סוגיהם, שמביא לכך שמיוצר דרכם, עוד ועוד מידע ארגוני שיש לאחסן, לגבות ולנהל.
  • דיסקים במקום טייפים-לפי נתוני STKI, במכירות של דיסקים חל גידול של כמעט 13% בשנים 2011 (165 מיליון דולר) עד 2013 (186 מיליון דולר), לעומת ירידה של כ-53% באותן שנים במכירות הטייפים (מ-15 מיליון דולר ל-8 מיליון דולר).

השקעה של חברות- סטארט אפים ממשיכים לקום בתחום האחסון, במקביל לחברות הוותיקות והענקיות, שמוסיפות לפתח בעצמן וגם לרכוש סטרט אפים.

 

לסיכום - ביחד עם היקפי המידע הגדלים ואתגרי האחסון, שארגונים נאלצים להתמודד איתם כיום, עולם האחסון מתפתח והוא מציע קשת חידושים רחבה. הכרת החידושים האלה, תסייע לכל מנמ"ר לנהל ולתפעל את האחסון בארגונו, באופן אופטימאלי.