כמה משתכרים ב-IT בארצות הברית

יום ו', 19 באפריל 2013

כמה משתכרים ב-ITבארצות הברית

המגזין והאתר המקצועי ComputerWorld

מפרסם תוצאות מחקר מקיף על  השכר השכיח ב-ITבסיכום שנת 2012.

המחקר מציין המשך הביקושים הערים לעובדים בתחום זה עם עליות שכר (קטנות) ברוב התחומים.

אני מביאים כאן את השכר  השנתי בדולרים כולל בונוסים למנהלים בדרג  ביניים.

 

מנהל תקשורת/מולטימדיה – 99,567 -  0.8%+

מנהל תפעול – 89,253 –  1.2%+

מנהל מחסון נתונים – 118,857 –  1.5%+

מנהל מסחר אלקטרוני – 104,308 –  1.0%-

מנהל תמיכה טכנית – 79,794 –  1.2%+

מנהל צוות IT- 91,686 –  1.7%+

מנהל אבטחה – 111,913 –  2.3%+

מנהל אינטרנט/אינטרהנט – 88,953 – 1.5%+

מנהל רשת – 85,441 –  1.4%+

מנהל מוצר – 101,530 –  3.6%+

מנהל פיתוח תוכנה/אפליקציות – 110,015 – 1.25+

מנהל פרויקט – 103,760 –  0.1%+