בוטל כפל חיוב בתשלום לבזק

יום ג', 20 במרץ 2012

 

משרד התקשורת החליט לבטל את החיוב בסך 25 ? שגובה בזק עבור קו האינטרנט  מלקוחות שאינם מעוניינים בקו טלפון בנוסף לקו האינטרנט

 

עד כה, עבור תשתית האינטרנט שילם לקוח של בזק, שאינו מנוי לשירותי הטלפון של החברה, שני תשלומים: התשלום האחד עבור גישה לספק אינטרנט בגין קצב הגלישה שצרך (שירות ADSL), ותשלום שני בסך 25 ? עבור מה שמכונה שירות ADSL only

בעקבות ההחלטה ישלמו לקוחות ה-ADSLשל בזק תשלום אחד בלבד, עבור הגישה לספק אינטרנט, על פי המהירות אותה הם צורכים

הביטול ייכנס לתוקף ב- 5 אפריל השנה

משרד התקשורת החליט  לחייב את חברת "בזק" לספק ללקוחותיה את שירות ה- ADSL ולבטל את שירות ה- ADSL only, זאת לאחר בחינה מחודשת של השירות אשר היה קבוע ברישיונה של בזק  עד כה.

עד היום לקוח אשר בחר בשרות ה-  ADSL only, כלומר בחר בשירות גישה אל ספק אינטרנט ללא שירות טלפון בסיסי, חויב למעשה בתשלום נוסף כאילו צרך גם קו טלפון נייח.

מסמך ההחלטה המחייב שהועבר לחברת בזק,  נמצא באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת ) www.moc.gov.il  ללא קטעים, אשר הוחלט לגביהם כי הם עשויים  לחשוף מידע סודי מסחרי של בזק).