בזק בחרה בפתרון של Software AG

יום ו', 7 באוקטובר 2011

מערכת webMethods ApplinX של Software AG, תאפשר לבזק פיתוח מהיר של אפליקציות CRMהמקושרות לסביבת המיינפריים.

בזק בחרה בפתרון  webMethods ApplinXשל חברת Software AG, על מנת לשפר ולייעל תהליכים עסקיים ולהאיץ פרויקטי פיתוח.בזק היא קבוצת התקשורת המובילה בישראל העוסקת בכל מגוון שירותי הטלקום. בזק קווי, שבחרה בפתרון, מציעה תשתיות ושירותים בתחומי טלפוניה קווית, אינטרנט מהיר, תמסורת, תקשוב לעסקים, שרותי ערך מוסף ועוד. על מנת לשמור על מעמדה המוביל בשוק התקשורת בישראל מוגדר ניהול שירות הלקוחות (ה-CRM) כתחום קריטי. תחום זה משלב תהליכים עסקיים רבים שחלקם מבוססי אפליקציות מיינפריים.

בבזק ביקשו ליצור תשתית לניהול תהליכים אלה כשירות מבוסס רשת (Web Service) ובחרו במערכת  webMethods ApplinX SOA-Enablementשל Software AG, המאפשרת  הפעלה אוטומטית של תהליכים במערכות מיינפריים. בכך ניתן לפתח בקלות רבה יותר אפליקציות חדשות הקשורות בתהליכים עסקיים ולחסוך משאבים רבים שבוזבזו בשיטות הישנות.