ביטוח ישיר בחרה בפתרונות אחסון המידע של Software AG

יום א', 19 במאי 2013

חברת ביטוח ישיר בחרה בפתרונות אחסון המידע Terracotta BigMemoryשל Software AG, כתשתית ה-Big Dataלמערכות שירות הלקוחות בחברה.

טכנולוגיית BigMemory, אשר פותחה ע"י חברת Terracotta, שנרכשה על ידי Software AGלפני כשנה, הינה פתרון תוכנה חדשני וייחודי מבוססJava , המאפשר ניהול כמויות מידע גדולות בזיכרון המקומי ב-Cache– ללא צורך בחומרה ייעודית.

היתרון העיקרי של פתרון  Terracottaהוא שהמידע מאוחסן בקרבה פיזית לאפליקציות, והודות לכך ניתן לאחזרו ולנתחו במהירות גבוהה בהרבה בהשוואה לביצועים המתקבלים במערכות אחסון מידע מסורתיות.

לדברי נציגי החברה פתרוןTerracotta מייתר את הצורך בחומרה או תוכנה ייעודיים ובכך מביא לחסכון מהותי בעלויות, יחד עם שיפור בביצועי היישומים המנוהלים.