בכנסת הותקנו עמדות טעינה לרכב חשמלי

יום ג', 4 בפברואר 2014

בהודעה יומרנית מודיע דובר הכנסת כי                  

"על פי הנחיית מנכ"ל הכנסת,  רונן פלוט, הוקמה בחניון המקורה של הכנסת עמדת טעינה כפולה לרכבים חשמליים. הנחייה זו הינה נדבך נוסף בתכנית "כנסת ירוקה", אותה מובילים יו"ר הכנסת, ח"כ יולי יואל אדלשטיין ומנכ"ל הכנסת".  לדברי הדובר, תכנית זו הינה תכנית אסטרטגית שמטרתה הובלת הכנסת אל עידן של קיימות. בשנתיים הקרובות (2014-15) מתבצעים פרויקטים שעיקרם חסכון באנרגיה ומים. בפרויקטים אלו מושקעים 7 מיליון ? וזמן ההחזר המתוכנן הוא 5 שנים. החיסכון השנתי יהיה כ- 1.5 מיליון  שקלים.

עמדת הטעינה חשמלית היא דיפרנציאלית ומתאימה למגוון הרכבים החשמליים הנמצאים היום בשוק. העמדה מיועדת לשימוש אורחי הכנסת שלהם רכב חשמלי וכן לרכבים חשמליים שיירכשו על ידי הכנסת. בנוסף, הוכנה תשתית לעמדות טעינה נוספות שיותקנו בעתיד, במידת הצורך, ברחבי הכנסת. בכניסה לחניון יוצב שילוט המכוון את כלי הרכב החשמליים אל עמדות הטעינה ועליהם יופיע מספר הטלפון של "מתדלק" מוסמך מטעם הכנסת לתפעול עמדת ה"תדלוק החשמלי".

יצוין כי במכרז הנוכחי נדרשה חברת הליסינג לאפשר קבלת רכבים חשמליים או היברידיים על פי דרישת חברי הכנסת. חבר הכנסת ניצן הורוביץ וחברת הכנסת סתיו שפיר מימשו אופציה זו וקיבלו לשימושם רכבים היברידיים.

על פי הערכת מנכ"ל הכנסת, מר רונן פלוט, ייתכן שבמכרז הרכב הבא ישימות השימוש ברכבים היברידיים וחשמליים תגבר ועקב כך יגדל הביקוש לרכבים אלו בכנסת. מנכ"ל הכנסת אמר כי "הכנסת שמה את נושא הסביבה בראש סולם העדיפויות שלה במסגרת פרויקט 'כנסת ירוקה', ונקודות טעינה למכוניות חשמליות חייבות להיות חלק מהמהלך. יש מכוניות חשמליות המגיעות לכנסת וחשוב לאפשר את שירות הטעינה. בנוסף, תשקול הכנסת בעתיד להציע אפשרות למכונית חשמלית או היברידית במסגרת שרות הליסינג של חברי הכנסת ועובדי הכנסת".

במקביל להתקנת עמדות הטעינה החשמלית, הכנסת, שהשיקה בתחילת חודש ינואר את פרויקט "כנסת ירוקה", סיימה את הסבב הראשון של אחד המהלכים המשמעותיים ביותר בפרויקט – הכשרת עובדי הכנסת לחשיבת קיימות(חשיבה רב-ממדית בתחומי הסביבה, החברה והכלכלה). samuelc@knesset.gov.il