גידול בהכנסות סינאל

יום ג', 5 ביוני 2012

ההכנסות הרבעוניות של סינאל הסתכמו ב– 35.4 מיליון שקל  - גידול של 10% לעומת הרבעון המקביל; הרווח הנקי זינק ב-93% ל-3.7 מיליון שקל

 

  • הרווח הגולמי צמח ב-15% לכ-16.8 מיליון שקל - כ- 47% מההכנסות
  • הרווח התפעולי צמח ב-46% ל-5.8 מיליון שקל
  • החברה הבת דורסל דיווחה על צמיחה של 21% בהכנסות מדמי שכירות ל-5 מיליון שקל וזינוק של 30% ברווח הנקי ל-2.2 מיליון שקל ברבעון הראשון
  • גבי בוגנים, מנכ"ל סינאל תעשיות: אנו שמחים לדווח על תוצאות הרבעון הראשון של 2012 במסגרתן חזרה סינאל למסלול צמיחה עם גידול בשורה העליונה והתחתונה ; אנו מרוצים מקצב מכירות  מוצרי 
  • חברת סינאל תעשיות, העוסקת בפיתוח וייצור של מערכות לניהול פעילות העובד בארגון, באמצעות מערכות נוכחות עובדים, שכר, משאבי אנוש ובקרת גישה, ובתחום הנדל"ן המניבבאמצעות חברת הבת הציבורית דורסל,מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2012.

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2012

הכנסות סינאל תעשיות ברבעון הראשון של שנת 2012 הסתכמו בכ-35.4 מיליון שקל, גידול של 10% בהשוואה ל-32.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011. העלייה בהכנסותמיוחסתלגידולבשוקהמקומי,לגידול בפעילותהבינלאומית- בעיקרבאירופה - ולגידולבהכנסותמשכירותואחזקהבחברה הבת דורסל.

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון בכ-16.8 מיליון שקל (כ- 47% מההכנסות) גידול של 15% לעומת כ-14.5 מיליון שקל (כ- 45% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השיפורבשיעור הרווחהגולמינובע ברובומשינויבתמהילהמכירותוממרווחגולמיגבוהיותר במכירותמוצריתוכנה.

הרווח התפעולי הסתכם ברבעון הראשון בכ-5.8 מיליון שקל גידול של כ-46% לעומת כ-3.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי זינק ברבעון הראשון ב-93% ל- 3.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-1.9 מיליון שקל ב-2010.