גידול ביצוא לסין בעיקר באלקטרוניקה

יום ד', 25 בינואר 2012

 

מניתוח מיוחד שערך אגף כלכלה במכון היצוא, לפיו נבחנו יעדי הייצוא העיקריים של ישראל בשנים 2007 - 2011 עולה כי יצוא הסחורות ללא יהלומים לסין עלה בשיעור הגבוה ביותר. בתקופה זו, צמח היצוא לסין בכ -162%, מסך של כ-870 מיליון דולר בלבד בשנת 2007 להיקף של כ-2.3 מיליארד דולר בשנת 2011. עיקר הגידול  בייצוא לסין בשנים אלו מוסבר בגידול הייצוא של ענף הרכיבים האלקטרוניים שעלה בכ-330%.

עם זאת יצוין כי היצוא לסין גדל בכל ענפי הייצוא, כך למשל הסתכם היקף היצוא בענף המזון והמשקאות בשנת 2011 בכ- 33 מיליון דולר (ברובו רכז הדרים) ורשם גידול מצטבר של כ-50% בשנתיים האחרונות. עוד עולה מניתוח מכון היצוא כי סין עלתה בדרוג יעדי היצוא של ישראל מהמקום ה-10 בשנת 2007 למקום השלישי בשנת 2011. מספר היצואנים לסין הגיע בשנת 2011 לכ 500 יצואנים.  

במקום השני בשיעור הגידול בייצוא הסחורות ללא יהלומים בשנים 2007 – 2011 נמצאת הודו. בתקופה זו צמח היצוא להודו בכ- 99% מהיקף של  כ-725 מיליון דולר בלבד בשנת 2007 לכ-1.4 מיליארד דולר בשנת 2011. עיקר הגידול בייצוא להודו בתקופה זו מוסבר בגידול הייצוא בענף כרייה וחציבה שעלה בכ 117% ובייצוא ענף כימיקליים שעלה בכ-% 150. עוד עולה מניתוח מכון היצוא כי הודו עלתה מהמקום ה-12 ביעדי היצוא של ישראל בשנת 2007  למקום השביעי בשנת 2011. מספר היצואנים להודו בשנת 2011 הגיע לכ- 460.

יו"ר מכון היצוא , רמזי גבאי  אומר כי סין ממשיכה לקבע את מעמדה כיעד היצוא היציב והצומח של ישראל באסיה וכיעד היצוא הגדול ביותר ביבשת זואך המספרים עדיין נמוכים בהשוואה לפוטנציאל הקיים. לצד העלייה בייצוא ובמספר היצואנים הפעילים בשוק, הולכת ועולה גם רמת החדשנות בסין בעוד ששכר העבודה, גם לאחר שעלה בשנים האחרונות, עדיין נותר נמוך בהשוואה למדינות המפותחות. לדבריו, "סין מפתחת רמת חדשנות המאיימת על יתרונה של ישראל, כמו גם של מדינות מפותחות אחרות,  בשווקים הבין – לאומיים וחובה עלינו לנקוט צעדים משמעותיים להמשיך ולפתח את  רמת החדשנות במשק ובייצוא הישראלי . לצד זה חשוב ליזום שיתופי פעולה חכמים עם תאגידים סיניים הפועלים בשווקים הבינלאומיים".