גידול במכירות אפליד מטריאלס

יום א', 23 בנובמבר 2014
 
אפלייד מטריאלס פרסמה את התוצאות לרבעון הרביעי  ולכל שנת הכספים 2014
המכירות נטו ברבעון הרביעי הסתכמו ב-2.26 מיליארד דולר, גידול של 14% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, הודות לצמיחה במכירות ציוד ושירותים למוליכים למחצה
מתחילת השנה גייסה אפלייד מטיריאלס ישראל כ-130 עובדים ובימים אלו היא נמצאת בהליכי גיוס של כ-50 עובדים נוספים
הרווח התפעולי המתואם לרבעון הרביעי, שלא לפי GAAP, הסתכם ב-442 מיליון דולר, גידול של 37% משנה לשנה; הרווח התפעולי לפי GAAP הסתכם ב-412 מיליון דולר, גידול של 95% משנה לשנה.
 
הרווח המתואם למניה ברבעון הרביעי, שלא לפי GAAP, עמד על 0.27 דולר, גידול של 42% משנה לשנה; הרווח למניה לפי GAAP הסתכם ב-0.23 דולר, גידול של 53% משנה לשנה.
 
"תוצאות הרבעון הרביעי שלנו חותמות שנה חזקה לאפלייד מטריאלס שבה הגדלנו את ההכנסות במגזר המוליכים למחצה ב- 25% והרחבנו את שולי הרווח התפעולי של החברה ב-6 נקודות" אמר גארי דיקרסון, נשיא ומנכ"ל החברה. "אנו רושמים את ההישגים הגדולים ביותר במגזרי השוק הצומחים בקצב המהיר ביותר, לרבות etch and deposition ומתחילים את שנת 2015 בתנופה."
 
סך ההזמנות ברבעון הרביעי הסתכמו בכ- 2.26 מיליארד דולר, ירידה של 9% מהרבעון הקודם וגידול של 8% בהשוואה לשנה שעברה. 
המכירות נטו הסתכמו ב-2.26 מיליארד דולר, ללא שינוי מהרבעון הקודם וגידול של 14% אחוזים משנה לשנה. 
 
שולי הרווח הגולמי על בסיס מתואם שלא לפי GAAP עמדו על 44.2%, רווח תפעולי של 442 מיליון דולר ורווח נקי של 338 מיליון דולר או 0.27$ למניה על בסיס מדולל. שולי הרווח הגולמי לפי GAAP היו 42.4%, הרווח התפעולי 412 מיליון דולר והרווח הנקי 290 מיליון דולר או 0.25$ למניה על בסיס מדולל.
 
תוצאות לכל שנת הכספים
בשנת הכספים 2014 גדלו ההזמנות ב-14% לסכום של כ-9.65 מיליארד דולר, המכירות נטו גדלו ב- 21% לסכום של כ- 9.07 מיליארד דולר, שולי הרווח הגולמי המתואם שלא לפי GAAP גדלו ב-200 נקודות בסיס ל- 44.1%. 
הרווח התפעולי המתואם שלא לפי GAAP גדל ב-73% לכ-1.78 מיליארד דולר או 19.6% מהמכירות נטו, והרווח הנקי המתואם שלא לפי GAAP גדל ב-83% ל-1.31 מיליארד דולר או 1.07$ למניה על בסיס מדולל. 
החברה רשמה שולי רווח גולמי של 42.4% לפי GAAP, רווח תפעולי של 1.52 מיליארד דולר או 16.8% מהמכירות נטו, ורווח נקי של 1.11 מיליארד דולר או 0.90$ למניה על בסיס מדולל.
 
תחזית עסקית
ברבעון הראשון של שנת הכספים 2015 מצפה אפלייד להיקף מכירות נטו דומה עד גידול של 5% בהשוואה לרבעון הקודם. הרווח המתואם למניה על בסיס מדולל צפוי להגיע לטווח של $0.25 עד $0.29 כאשר נקודת האמצע ללא שינוי מהרבעון הקודם וגידול של 17% משנה לשנה.
תחזית זו אינה כוללת חיובים ידועים הקשורים לרכישות שהושלמו ועלויות אינטגרציה בסך 0.03$ למניה ואינה כוללת התאמות אחרות שלא לפי GAAP העשויות להיווצר לאחר מועד הודעה זו.