גידול צנוע של תוצר התקשוב בשנת 2011

יום ב', 13 באוגוסט 2012

סיכומי הלשכה לסטטיסטיקה אודות ענפי היי-טק  לשנת 2011

  • תוצר ICT(Information & Communications Technologies) הסתכם ב-83.4 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים (על פי אומדנים ראשונים) והיווה 17% מכלל התוצר העסקי במשק.
  • בשנת 2011 גדל תוצר ICT ב-1.5% לאחר שבשנת 2010 לא נרשם שינוי לעומת השנה הקודמת.
  • במספר המשרות בענפי ה-ICT נרשמה עלייה של 4% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי הוא 7%, בדומה לשנה קודמת.
  • התמורה הממוצעת למשרה ב-ICT גדלה ב-4% (בהשוואה ל-2010): בענפי השירותים נרשמה עלייה של 5% ובענפי התעשייה עלייה של 2%.

יצוא ענפי ICT הסתכם בשנת 2011 ב-20 מיליארד דולר (במחירי 2005), חלקו מסך ייצוא סחורות ושירותים במשק היה 27% - דומה לשיעור שנרשם בשנת 2010.