גידול צנוע בענפי התקשוב

יום א', 17 באוגוסט 2014
 
תוצר ה-ICT -nformation and Communications Technologie הסתכם בשנת 2013 ב-79.3 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים (על פי אומדנים ראשונים) והיווה 12.5% מכלל התוצר העסקי במשק.
בשנת 2013 עלה תוצר ה-ICT ב-1%, בהמשך לעלייה של 10% בשנת 2012.
במספר המשרות בענפי ה-ICT נרשמה ירידה של 2% וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי היה כ-5%, בדומה לשנה קודמת.
התמורה הממוצעת למשרה  ב-ICT עלתה ב-5.5% (בהשוואה ל-2012): בענפי השירותים נרשמה עלייה של 6%, בענפי התעשייה עלייה של 4% ובענפי המסחר עלייה של 2.5%.
יצוא ענפי ה-ICT הסתכם בשנת 2013 ב-64.4 מיליארד ש"ח במחירים שוטפים, חלקו מסך יצוא סחורות ושירותים במשק היה 21%, בהשוואה ל-19% בשנת 2012.
 
תוצר ענפי ה-ICT
תוצר ה-ICT בשנת 2013 הסתכם ב-77.5 מיליארד ש"ח במחירי 2011, עפ"י אומדנים ראשונים. זוהי עלייה של 1% בהשוואה לשנת 2012, בהשוואה לעלייה של 3.5% שנרשמה בתוצר המגזר העסקי.
הענפים העיקריים המרכיבים את תוצר ה-ICT הם ענפי השירותים (77% מהתוצר). ענפי התעשייה מהווים 18% וענפי המסחר מהווים כ-5% מתוצר ICT.
העלייה בתוצר ה-ICT בשנת 2013 לעומת 2012 נרשמה בענפי השירותים והמסחר - עלייה בשיעור של 5%-4%.
בענפי התעשייה נרשמה ירידה של 11%.
תוצר ה-ICT היווה בשנת 2013 12.5% מכלל התוצר העסקי במשק.
 
תעסוקה בענפי ICT 
בשנת 2013 ירד מספר המשרות בענפי ה-ICT ב-2%, וחלקן בכלל המשרות במשק הישראלי היה 5%. 
מרבית המשרות בענפי ה-ICT נרשמו בענפי השירותים (76% מהמשרות). בענפי התעשייה נרשמו 18% מהמשרות ובענפי המסחר 6% מהמשרות.
בשנת 2013 היה מספר המשרות בענפי ICT - 191 אלף, בהשוואה ל-194 אלף בשנת 2012 ול-192 אלף בשנת 2011.
 
תמורה ממוצעת למשרה
בשנת 2013, התמורה השנתית הממוצעת למשרה בענפים ייצור מחשבים, מוצרי צריכה אלקטרוניים ומדיה מגנטית ואופטית הייתה 384 אלף ש"ח. בענף שירותי תקשורת, לעומת זאת, התמורה הממוצעת למשרה (143 אלף ש"ח) הייתה הנמוכה מבין ענפי ה-ICT (תרשים 5).
בשנת 2013 בהשוואה לשנת 2012, נרשמה עלייה של 5% בתמורה הממוצעת למשרה לעומת שנת 2012. במרבית ענפי ה-ICT נרשמה עלייה של 6%-4%. בענפים שירותי תקשורת, הוצאה לאור של תכנה, עיבוד נתונים ותיקון מחשבים נרשמה עלייה של 2%.
 
יצוא של כלל ענפי ה-ICT
יצוא ענפי ה-ICT הסתכם בשנת 2013 ב-61.5 מיליארד ש"ח (במחירי 2011), ירידה של 2% מהיצוא בשנת 2012. חלקו מסך יצוא סחורות ושירותים במשק בשנת 2013 היה 18.5%, בדומה לשנת 2012 (19%).
בשנת 2013 היווה יצוא ענפי ה-ICT 51% מסך התפוקה של ענפים אלו. ללא ענף שירותי תקשורת (המאופיין במכירות בעיקר לשוק המקומי) היווה יצוא ענפי ה-ICT 69% מסך התפוקה בשנת 2013. 
בשנת 2013 39% מהיצוא של ענפי ה-ICT נבע מתעשיית ICT ו-59% נבע משירותי ICT. 
מבין ענפי התעשייה של ה-ICT, נרשמה בשנת 2013 ירידה של 20% ביצוא תעשיית ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים. מבין ענפי השירותים של ה-ICT, נרשמה עלייה של 15% ביצוא שירותי תכנות וייעוץ מחשבים. במרבית הענפים האחרים נרשמה ירידה ביצוא. 
 
בשנת 2013 יצוא סחורות ה- ICTלאסיה היה יותר מפי שלושה מיצוא סחורות ה-ICT לארה"ב. התפלגות יצוא תעשיית ה-ICT בין האיחוד האירופי, ארה"ב ושאר הארצות הייתה דומה - 16%-14% מסה"כ היצוא . 
 
הוצאות מו"פ בענפי ICT בשנת 2012
בשנת 2012 הסתכמו הוצאות המו"פ בענפי ה-ICT ב-16.4 מיליארד ש"ח, 41% מהוצאות המו"פ במגזר העסקי.
73% מהוצאות המו"פ ב-ICT נרשמו בענף תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים (תרשים 8).
מבין ענפי התעשייה ב-ICT עיקר הוצאות המו"פ היו בענף ייצור ציוד תקשורת.