דואר ישראל לפני התמוטטות

יום ב', 7 ביולי 2014
 
כל מי שנזקק באחרונה לשירותי הדואר חש מיד בהרעה חמורה בשירות. דברי דואר מגיעים באיחור רב, חלקם חוזרים לשולח בנימוק של "אין כתובת",  סניפים נסגרים ועובדים מיואשים.
 
תאור מצב זה מאושש בניתוח של חברת הייעוץ MNS שמעלה כי אפילו בתרחיש האופטימי ביותר לא תעמוד חברת דואר ישראל על בסיס פיננסי  אפשרי כולל תשלומי האג"ח שלה באפריל 2015. בעלי האג"ח יחליטו בימים הקרובים אם לפנות לבית המשפט כדי להכריז על החברה כחדלת פירעון
 
דואר ישראל לא יוכל לעמוד בפירעון איגרות החוב שלה כבר באפריל 2015 אפילו אם יחל במהלכי התייעלות. זו המסקנה החד-משמעית במסגרת חוות הדעת הכלכלית שהכינה חברת הייעוץ הפיננסי-אסטרטגי MNS עבור נציגות מחזיקי האג"ח של החברה. 
 
הטיוטה הסופית של חוות הדעת הכלכלית, שהגיעה לידי "כלכליסט", הוצגה  בישיבת בעלי האג"ח. מסקנת חוות הדעת היא כי "אין מנוס מלהכריז כיום על אי-סולבנטיות (חדלות פירעון) עתידית לחברה". לאור ממצאים אלו, בימים הקרובים יחליטו בעלי האג"ח אם לאשר פנייה להליכים משפטיים במטרה להכריז על החברה כחדלת פירעון.