דרושה תוכנית עבודה ממוחשבת למשרדי הממשלה

יום א', 12 באוגוסט 2012

בתקציב המדינה רב הנסתר על הגלוי

משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

מובילי המקצוע  בתחומי התקשוב חוזרים ומזהירים כי מדיניות הממשלה ופעולתה  איננה מקדמת בעקביות את הענף המוביל את כלכלת ישראל כולה.

לכך מצטרף מאמרו של פרופ' יוסף מ. אדרעי  (ידיעות אחרונות 8 מאי)

התוקף את התקציב הדו שנתי ודורש, בצדק, לקיים דיון שנתי בתקציב על כל המשתמע מכך.

אבל  – כמו הממשלה כולה – גם הוא לוקה בחסר. לא רק את הוצאות הממשלה צריך התקציב לחשוף ולפרט אלא הרבה מעבר לכך. הוא צריך לכלול תוכנית עבודה מפורטת עם יעדים כמותיים של כל

אחת מהיחידות המרכיבות את שירותי הממשלה לאזרחים.

[

עוד לפני שנים יזמו שר החקלאות משה דיין ומנכ"ל משרדו אריאל עמיעד בניית תוכנית עבודה מפורטת וממוחשבת לכל יחידות המשרד. תוכנית זו נדונה עם ה"לקוחות" כלומר נציגי ציבור החקלאים, יצרנים וצרכנים ונבנתה כך  שניתן יהיה לחשוף ולעקוב באינטרנט אחר ביצועה ולדווח אחת לתקופה על מה שבוצע.

עצם הכנת תוכנית עבודה בצמוד לתקציב הביאה למהפכה בכל התחום של קידום החקלאות בישראל.

 

עתה מנסה השר מיכאל איתן בשארית כוחותיו הדלים יחד עם כמה גורמים בלשכת ראש הממשלה להגיע לתוכנית עבודה משרדית חלקית  אך ללא הצלחה. וללא כל הצגה לציבור (בעידן האינטרנט).

 

הכרחי כי במקום הקביעה הריקה על "תקציב דו שנתי" יקבע ויעוגן בחוק יחד עם תקציב שנתי גם תהליך  מחייב של גיבוש תוכנית עבודה שנתית, וחשיפתה לציבור.

כך לא יוכלו "שליחינו" לעבוד עלינו ולהפתיע עם הוצאות שאיש לא יודע היכן נולדו ולמה יועדו.