דרישה להסיר חסם השירות הצבאי בקבלת ערבים להי-טק

יום ה', 18 באפריל 2013

 

לאחרונה פורסם בכלי תקשורת שונים כי שר הכלכלה והמסחר נפתלי בנט הצהיר במהלך כנס של האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות, כי בתקופה הקרובה תהיה עליה דרמטית במספר החרדים המועסקים בחברות ההיי-טק וזאת לאור הכוונה להסיר את חסם השירות הצבאי הניצב בפניהם בבואם להתקבל לעבודה בחברות אלו.  

בעקבות דברים אלה פנה מרכז עדאלה  לשר בנט בדרישה להנחות את כל החברות בתחום ההיי-טק להסיר את חסם "השירות הצבאי" גם מפני מועמדים ערבים וגם לפעול להסרת החסמים הנוספים מפני שילובם של מועמדים ערבים בתחום ההיי-טק. "אם ולפי הצהרת השר ניתן לוותר על קריטריון השירות הצבאי לגבי מועמדים חרדים, כך גם ניתן לוותר על התחשבות בשיקול זה לגבי מועמדים ערבים",  ציין עדאלה בפנייה.

עורכת הדין סאווסן זהר מעדאלה ציינה בפנייה, כי בהשוואה לקבוצות אחרות באוכלוסייה ובדומה לאוכלוסייה החרדית, שיעור האזרחים הערבים המועסקים בתעשיית ההיי-טק הינו נמוך במיוחד. בהתאם לנתונים שפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת ביולי 2010, שיעור האזרחים הערבים בתעשיית ההיי-טק עומד על 0.3% בלבד. בנוסף לשירות הצבאי, עומדים בפני האזרחים הערבים חסמים רבים נוספים ובראשם: העדר שליטה מלאה בעברית ואנגלית, רוב האוכלוסייה הערבית מרוכזת בצפון ובמשולש בעוד מרבית מפעלי ההיי-טק מרוכזים במרכז, והמנהלים היהודים של אותם מפעלים וחברות יעדיפו מועמדים יהודים על פני הערבים.

עדאלה הדגיש בפנייה כי מתן יתרונות למועמדים יוצאי צבא בקבלה לעבודה, על אף העדר כל קשר רציונאלי בין דרישות התפקיד לבין השירות הצבאי,הינה בגדר אפליה על רקע לאום שכן מרבית האוכלוסייה הערבית פטורה משירות צבאי.אפליה זו מנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ומביאה לפגיעה בזכות החוקתית לחופש העיסוק.

יצוין, כי בית הדין האזורי לעבודה שדן בתביעה של פועלים ערבים נגד כוונת רכבת ישראל לפטרם מעבודתם בגלל העדר שירות צבאי כי "הצבת דרישה של שירות צבאי במסגרת קבלה לעבודה שהינה אזרחית במהותה, מבלי שהדבר יהא רלוונטי לדרישות התפקיד, מהווה אפליה עקיפה שכן, מרבית אזרחיה הערבים של המדינה אינם משרתים שירות צבאי, על פי חוק".