הבהרה לגבי מועדי פרסום דוח ממשל זמין

יום ה', 24 במאי 2012

הבהרה

 

בשיחת SoftNews 

עם מנהל ממשל זמין אופיר בן אבי, הובהר לנו כי הסיכום האחרון על פעולות ממשל זמין הוא עבור שנת 2011   ומתייחס לשנת הפעילות   2010 . אנו מתנצלים על אי ההבנה שלנו לגבי המועדים הללו.

נמתין לסיכום ממשל זמין 2012 שיתיחס לשנת פעילות 2011.

חבל על האיחור אבל טוב מאוחר מאשר לעולם לא...