סקר - הביורוקרטיה של הממשלה היא גורם מקשה ביותר על הפעילות העסקית

יום ד', 19 באוגוסט 2015

 

#   כמעט מחצית מהנשאלים דירגו את הביורוקרטיה של מוסדות הממשלה כגורם מקשה, 19.8% דירגו את מוסר התשלומים במשק כגורם המקשה, 13.8% דירגו את הארנונה     #     מעל 50% מהעסקים משקיעים עשרות שעות בחודש כדי להתמודד עם מוסר התשלומים וטרטורי הביורוקרטיה     #    עסק מוציא בהתמודדות עם נושאים אלו כ- 10% מסך ההוצאות השנתיות

 

44.3% מאנשי העסקים דירגו את הביורוקרטיה של המוסדות הממשלתיים בראש רשימת הנושאים המכבידים והמקשים על פעילותן של חברות ובתי עסק במגזר העסקי, כך עולה מסקר שערך איגוד לשכות המסחר, באמצעות חברת המחקר SQ, בקרב כ-167 מנהלי חברות בעלות היקפי פעילות שונים ומענפים שונים במגזר העסקי.

במקום השני – מוסר התשלומים. 19.8% מהנשאלים דירגו את מוסר התשלומים במשק כגורם המקשה ביותר על פעילותם העסקית; ולאחריו 13.8% דירגו את מס הארנונה כגורם מכביד; 7.8% דירגו את מס הכנסה כגורם המקשה; 7.2% דירגו את רישוי העסקים; 4.8% דירגו את המע"מ והמכס כגורם מכביד; ואילו הוצאות חשמל דורגו כגורם מקשה על הפעילות העסקית בקרב 2.4% מהנשאלים.

הביורוקרטיה הממסדית "מנצחת" גם בחלוקה לפי הענפים במגזר העסקי:

מחלוקה לענפים במגזר העסקי עולה כי 47.2% מהעסקים בתחומי המסחר והשירותים ו- 35% מהעסקים בתעשייה דירגו את הביורוקרטיה כנושא המקשה ביותר, 18.9% מהעסקים בתחומי המסחר והשירותים ו- 22.5% מהעסקים בתעשייה דירגו את מוסר התשלומים במשק כגורם השני המקשה ביותר הביורוקרטיה ואילו 12.6% מהעסקים בתחומי המסחר והשירותים ו- 17.5% מהעסקים בתעשייה דירגו את מס הארנונה כנושא המקשה ביותר על פעילותם העסקית.

ככל שהעסק גדול יותר כך הוא משקיע משאבים רבים יותר (זמן וכסף) בהתמודדות עם הנושאים המעכבים את פעילותו העסקית.

מנתוני הסקר לגבי הוצאות העסקים על ההתמודדות עם הנושא המכביד עולה כי מרבית בעלי העסקים הקטנים מדווחים כי הם מוציאים אלפי שקלים בשנה ומשקיעים שעות מדי חודש בטיפול בנושאים אלו. בקרב עסקים בינוניים וגדולים ההשקעה עולה, ומרבית בעלי העסקים מדווחים כי הם מוציאים עשרות אלפי שקלים בשנה ומקציבים עשרות שעות בחודש לטיפול בנושאים שמעכבים את עסקיהם.

 

מפילוח הסקר עולה כי 35.8% מהנשאלים ציינו כי הם משקיעים אלפי שקלים בשנה כדי להתמודד עם הנושא המקשה עליהם ומעכב את פעילותם העסקית, 32% ציינו כי הם מוציאים עשרות אלפי שקל בשנה. בחלוקה לגודל עסק על פי מספר העובדים עולה כי 41% מהעסקים המעסיקים עד חמישה עובדים משקיעים אלפי שקלים בשנה בכדי להתמודד עם הנושא המקשה על פעילותם העסקית, 48% מהעסקים המעסיקים 6-20 עובדים ציינו כי משקיעים עשרות אלפי שקלים ואילו 41% מהעסקים המעסיקים מעל 21 עובדים ציינו כי הם משקיעים מאות אלפי שקלים בשנה בכדי להתמודד עם הנושא המקשה על פעילותם העסקית.

מבדיקת אחוז מסך ההוצאה של העסק המושקע לטיפול בנושא המכביד על הפעילות העסקית, עולה כי 47.5% מהנשאלים ציינו כי הם משקיעים עד 5% מסך ההוצאה, 18% מהעסקים השיבו כי הם מוציאים 6% -10%  ואילו 20.5% מהנשאלים ציינו כי הם מוציאים מעל 20% מסך ההוצאה של עסקם כדי לטפל בנושא אותו ציינו.

בחלוקה לענפי פעילותעולה כי 50% מהעסקים במגזר המסחר והשירותים ו- 40% ממגזר התעשייה ציינו כי עד 5% מסך ההוצאות של עסקם מוצא על הנושא המכביד על פעילותם העסקית. כמו כן, 30% מהעסקים בתעשייה ו- 17.2% מהעסקים במסחר ושירותים ציינו כי הם מוציאים מעל 20% מסך ההוצאה של עסקם.

בחלוקה למספר העובדים בעסקעולה כי 44.8% מהעסקים המעסיקים 1-5 עובדים, 37% מהעסקים המעסיקים 6-20 עובדים ו- 62% מהעסקים המעסיקים מעל 21 עובדים מוציאים עד 5% מסך ההוצאה של עסקם;  ואילו 24% מהעסקים המעסיקים 1-5 עובדים, 26% מהעסקים המעסיקים 6-20 עובדים ו- 9.5% מהעסקים המעסיקים מעל 21 עובדים מוציאים מעל 20% מסך ההוצאה של עסקם על הנושא אותו ציינו כמקשה ביותר על פעילותם העסקית.

מעל 50% מהעסקים משקיעים עשרות שעות בחודש כדי להתמודד עם הנושא המכביד:

לשאלה כמה זמן עבודה בעלי העסקים משקיעים כדי להתמודד עם הנושא המכביד ביותר על פעילותם העסקית, כ- 51% השיבו עשרות שעות בחודש ו- 40.5% השיבו שעות בודדות בחודש. בחלוקה למספר העובדים בעסק עולה כי 61% מהעסקים המעסיקים 6-20 עובדים ו- 64% מהעסקים המעסיקים מעל 21 עובדים משקיעים עשרות שעות בחודש ואילו 60% מהעסקים המעסיקים 1-6 עובדים בעסקם ציינו כי הם משקיעים שעות בודדות בחודש בכדי להתמודד עם הנושא המקשה ביותר על פעילותם העסקית.

 

סיכום הנושאים הכי מכבידים ומקשים על הפעילות העסקית

 

 

 

סה"כ

 
 

 

ביורוקרטיה של מוסדות ממשלתיים

44.30%

 

מוסר התשלומים במשק

19.80%

 

ארנונה

13.80%

 

מס הכנסה

7.80%

 

תהליכי רישוי עסקים

7.20%

 

מעמ ומכס

4.80%

 

הוצאות חשמל

2.40%

 

סה"כ

 

100.00%