ההיי-טק מוביל את צמיחת המשק

יום ב', 11 באפריל 2011

סקירה כלכלית מקיפה שפרסם עתה משרד האוצר  מצביעה על העובדה כי תחום ההיי-טק הוא התורם הראשי להתפתחות החיובית בכלכלת ישראל בחודש פברואר.

האינדיקאטורים הכלכליים שפורסמו בחודש פברואר היו מעורבים. מחד חל שיפור בפעילות הריאלית ובסחר החוץ ומנגד, התגברו משמעותית הלחצים האינפלציוניים במשק. במקביל, עדיין שוררת אי ודאות בכלכלה אשר התגברה נוכח האירועים הפוליטיים והצבאיים במזרח התיכון ואסון הטבע ביפן. על רקע ההתפתחויות הללו חלה הרעה משמעותית בהלכי הרוח של הציבור.  

היבטים חיוביים

נרשמו עליות במדדי הפעילות השוטפים שפורסמו בפברואר. בפעילות סחר החוץ חל שיפור שכלל עלייה חדה ביצוא, זאת לאחר הקיפאון היחסי ביצוא הסחורות בחודש ינואר. היקפי יצוא הסחורות כיום חזרו לרמת השיא ששררה במשק טרם החמרת המשבר העולמי במחצית השנייה של 2008. שיפור חל גם בתיירות הנכנסת וביצוא השירותים. מנגד, ביבוא הסחורות נרשמה ירידה בחודש החולף. לאחר מספר חודשים של תיסוף בשער החליפין של השקל, חל בפברואר פיחות, אשר להערכתנו משקף תיקון ולא שינויי מגמה.

בשוק העבודה נרשמה בנתוני המגמה לחודש ינואר ירידה בשיעור הבלתי מועסקים לרמה של 6.1 אחוזים, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2008. בנוסף, חלה ירידה מתונה במספר התביעות לדמי אבטלה (בחודש פברואר) אשר הובלה על ידי ירידה במספר המפוטרים החדשים.

בשוק הנדל"ן ניכר כי הצעדים שננקטו על ידי הממשלה לצינון שוק הנדל"ן, לרבות מתן פטור ממס שבח במכירת דירות להשקעה, נושאים פרי. בתוך כך, נרשמה ירידה במספר העסקאות ובמחיר החציוני של דירות חדשות וניכר שמתגברת היציאה של המשקיעים משוק הנדל"ן.

 
ללא שינוי משמעותי

בחודש פברואר ירדו סך ההכנסות ממיסים ואגרות בכ-1% לעומת חודש ינואר. בגביית מיסים הישירים נרשמה עלייה של כ-7 אחוזים, בעוד שגביית מיסים עקיפים חלה ירדה של כ- 6 אחוזים.

 תמרורי אזהרה

מנגד, במוקד העניין בחודשים האחרונים עומדת יציבות המחירים, אשר בחודש פברואר רשמה הרעה משמעותית. בחודש החולף חלה התגברות משמעותית בלחצים האינפלציוניים, אשר כללה לצד מדד מחירים גבוה מהצפוי גם זינוק בציפיות לאינפלציה ל- 12 החודשים הקרובים. הן האינפלציה ב- 12 החודשים האחרונים והן הציפיות לאינפלציה שנה קדימה חורגות באופן משמעותי מיעד האינפלציה של בנק ישראל. כחלק מהניסיון לצנן את עליית המחירים, העלה בנק ישראל את הריבית בשלושת החודשים האחרונים ב-1.0 אחוז.

שוק ההון המקומי רשם בחודש פברואר ירידות שערים, זאת בניגוד לשוקי ההון המובילים בעולם. כמו כן, נרשמה ירידה בהיקף ההנפקות ועלייה בתשואות על האג"ח הממשלתי. מנגד, במדדי האג"ח הקונצרני נרשמו עליות. יתכן, כי הירידות במדדי המניות בארץ הושפעו מההתפתחויות במזרח התיכון.

  התפשטות המהומות למדינות נוספות הגדילה את אי הוודאות בנוגע לאספקת הנפט העתידית וכפועל יוצא מכך, נשמר מחירה הגבוה של חבית נפט. במקביל, ניכר כי מחריפה בעיית החובות באירופה, והיא משתקפת בנתוני הצמיחה של מדינות הגוש. בנוסף לכך, התרחש אירוע מרכזי נוסף (בחודש מרץ) – אסון הטבע ביפן. אומנם עדיין מוקדם להעריך את היקפו, אך ניכר כי מרבית הכלכלנים מסכימים על כך שלא תהיה לאירוע זה השפעה מהותית על הצמיחה העולמית.

 על רקע האירועים בכלכלה העולמית ולאור אי הוודאות השוררת בכלכלה המקומית, חלה בחודש פברואר הרעה משמעותית בהלכי הרוח של הציבור. בתוך כך, מדד מנהלי הרכש ירד בחודש פברואר באופן דרמטי והוא מצביע כעת על צפי להתכווצות בפעילות המגזר התעשייתי.

מדדי הפעילות השוטפים שפורסמו בחודש האחרון מעידים על המשך השיפור בפעילות הריאלית במשק. בתוך כך, מדד הייצור התעשייתי ומדד פדיון ענפי המסחר והשירותים (העדכניים לחודש ינואר) שבו לעלות לאחר שבחודש הקודם רשמו ירידה קלה. שיפור נרשם גם במדד המכירות ברשתות השיווק (העדכני לחודש פברואר).