דוח OECD - ההשקעות במחשוב לא מקצרות סחבת המשפט

יום ב', 24 ביוני 2013

אחת למספר שנים מתפרסמות  ידיעות "חגיגיות" אודות מחשוב וייעול שירותי בתי המשפט.  אך הכל נשאר על הנייר בלבד (שממשיך לסתום את ארכיוני בתי המשפט).

מדינת ישראל היא שיאנית בין מדינות OECDבהקצאת תקציב למערכת המשפט כשיעור מהתמ”ג; למרות זאת, הדיונים המשפטיים בישראל ארוכים בהשוואה ליתר המדינות ונמשכים 294 ימים בממוצע בערכאה הראשונה של בתי המשפט, 359 ימים בממוצע בערכאה השנייה ו–890 ימים בממוצע בדיונים בהליכים מסחריים - כך עולה מדו”ח שפרסם  הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ‏(OECD‏), שבו נבחנה מדיניות מערכות המשפט ב–34 המדינות החברות. הדו”ח לא מצא קשר בין ההוצאה הכספית הלאומית על מערכת המשפט לבין אורך ההליך המשפטי. עם זאת צוין כי במערכות משפט שהשקיעו במערכות מידע משוכללות היו בממוצע זמני המשפט קצרים יותר ויעילות השופטים גבוהה יותר.

מהדו”ח עולה כי ישראל משקיעה 0.8% מהתמ”ג שלה במערכת המשפט. לעומת זאת, יפן משקיעה פחות מ-0.1% מהתמ”ג שלה, אך ההליכים המשפטיים בה הם הקצרים ביותר: 107 ימים בממוצע בערכאה הראשונה, 114 ימים בממוצע בערכאה השנייה ו–360 ימים בממוצע בהליכים מסחריים. שווייץ משקיעה קצת יותר מ–0.2% מהתמ”ג במערכת המשפט. אורך ההליך המשפטי בערכאה הראשונה בשווייץ הוא בממוצע 131 ימים, בערכאה השנייה 142 ימים ובהליכים מסחריים 390 ימים בממוצע. איטליה משקיעה 0.2% מהתמ”ג במערכת המשפט, אך ההליכים המשפטיים במדינה נמשכים זמן רב ביותר. אורך ההליכים בערכאה הראשונה הוא 564 ימים בממוצע, בערכאה השנייה נמשך ההליך המשפטי באיטליה 1,113 ימים ודיונים בהליכים מסחריים נמשכים 1,210 ימים בממוצע ‏(3.3 שנים‏).