הודעות במייל על הפסקת חשמל

יום ג', 9 ביולי 2013

 

החלטה חדשה של מליאת רשות החשמל בראשות, עו"ד אורית פרקש-הכהן מאפשרת לכל צרכן חשמל לקבל הודעה במייל, SMSאו בפקס אודות הפסקת חשמל יזומה הצפויה באזורו.

עד כה הורתה הרשות לחברת החשמל לפרסם לצרכניה אודות הפסקות חשמל יזומות הצפויות, כגון לצרכי שיפוץ ותיקונים, באמצעות תליית מודעה בבית הצרכן או במקום הצריכה.

חברת החשמל מחויבת על פי הוראות רשות החשמל להודיע לצרכנים אודות הפסקת חשמל יזומה לפחות 5 ימים מראש, על מנת שיוכלו להיערך מבעוד מועד.

כעת, מרחיבה רשות החשמל את אפשרויות קבלת ההודעה לאמצעים טכנולוגים, בנוסף לתליית ההודעה הפיסית במקום הצרכנות.

כל צרכן יכול מעתה להתקשר למוקד 103 בחברת החשמל ולבקש להיות מנוי על הודעות אלו ולבחור את הדרך בה הוא חפץ לקבלן. הודעות אלו תישלחנה אף הן עד 5 ימים בטרם הפסקת החשמל היזומה הצפויה.

יצויין כי החלטה זו התקבלה בין היתר לאור תלונות צרכני חשמל מוגבלים הנדרשים לאמצעים כגון מכשירי הנשמה, ובלוני חמצן, אשר הלינו בפני הרשות כי לעיתים אינם ערים לפרסום ההודעות בחזית ביתם, ועליהם להיערך מבעוד מועד באמצעים כגון גנראטורים.