הזדמנויות להשתלב בפרויקטי חינוך בעולם

יום ו', 17 ביולי 2015
מערך כלי סיוע הממשלתי אחראי, יחד עם הנספחות הכלכלית בוושינגטון, על הקשר עם המוסדות הפיננסיים הבינ"ל ויוזם במסגרת זו פעילויות והסכמים עם מוסדות שונים במקביל לניסיון לשלב חברות ישראליות בפעילותם.
הבנק העולמי (World Bank) מפרסם בצורה שוטפת פרויקטים מתוכננים ופרויקטים פעילים, כאשר החלוקה באתר היא על פי סקטורים שונים, בהם ניתן לבצע חיתוכים שונים למציאת פרויקטים מתאימים.
מערך כלי סיוע, בסיוע הנספחות בוושינגטון, אסף מספר פרויקטים רלוונטיים בתחום החינוך בהיקפים צנועים בסטנדרטים של הבנק כדי לנסות ולשלב בהם חברות ישראליות
 

 

Status

Commitment Amount $M

Project ID

Country/Region

Project Title

Pipeline

0.20

P154263

Macedonia

Local and Regional Competitiveness Project

Pipeline

0.26

P154314

Benin

Benin Statistical Capacity Building

Pipeline

0.37

P154541

Moldova

Strengthening capacity- EMIS

Pipeline

0.95

P155316

Sierra Leone

Revitalizing Education Development in Sierra Leone (REDiSL) Additional Financing

Pipeline

1.00

P154880

Libera

Education Sector- Ebola Recovery and Reconstruction Project

Pipeline

2.49

P154403

Africa

IGAD – Building Disaster Resilience to Disasters through Risk Management and Climate Change Adaptation

Pipeline

5.00

P146160

Cambodia

Voice and Action: Social Accountability for Improved Service Delivery

Pipeline

10.00

P154454

Sierra Leone

Social Safety Nets Additional Financing

Pipeline

11.00

P149005

Kosovo

Education System Improvement Project

Pipeline

15.00

P148291

Tajikistan

Higher Education Project