החל גל פיטורים באינטל ישראל

יום ב', 2 במאי 2016
 
בניגוד לידיעות ארגעה שלא יהיו פיטוןרים בישראל – כאשר התפרסמה הידיעה על פיטורים נרחבים בעולם - שבועיים לאחר שהודיעה על החלטתה לשדרג את המפעל בקרית גת, הודיעה הנהלת אינטל ל-80 עובדים זמניים שהועברו אליה ממיקרון על כוונתה לזמנם לשימוע לקראת פיטורים במהלך שלושת השבועות הקרובים.  עוד יפוטרו מאות עובדים ממרכזי הפיתוח של החברה שיצומצמו.
כל זאת במסגרת של גל (קטן ביחס לכ-10 אלפים עובדי החברה בארץ)  של פיטורים של "עובדים שזכו להערכות ביצוע נמוכות, חבילות פרישה מרצון, פרישה מוקדמת לעובדים מבוגרים ופיטורים נוכח מיזוגים של צוותי פיתוח .
130 עובדים של מיקרון הועברו לאינטל בחודש דצמבר האחרון מהמפעל  שנסגר, ועוד באותו מועד נחתם עמם חוזה עבודה זמני.
כעת נודע כי אינטל תפטר את חלקם כבר ביוני, וחלקם צפויים להיפרד מהחברה כבר באמצע החודש הזה. יצוין, כי מתוך 130 העובדים, 50 עזבו במהלך חמשת החןדשים האחרונים כאשר הבינו שאין להם אופק תעסוקתי באינטל.
גל הפיטורים עתה עומד בסתירה  להתחייבות החברה  בפני המדינה לגייס  1,000 עובדים נוספים, כולל במסגרת מפעל חדש שיוקם.
אבל בנוסף למפוטרי מיקרון מדברים על פיטורים  בעיקר במרכזי הפיתוח שיצומצמו. זאת גם נוכח כישלון החברה  הקשור בחדירה חלקית ביותר לעולם המובייל  וכן בירידה במכירות מחשבים אישיים בעולם כולו, המבוססים על מעבדי אינטל.