הטבות מס לחברות מחקר ופיתוח

יום ה', 8 באוקטובר 2015

איך  למנוע עצירה של "הקטר" החשוב במשק הישרלאי - ההי-טק? ועדת מממשלתית  שישבה על המדוכה זמן רב הגיעה סוף סוף למסקנות.

עיקרן להוסיף תמריצים בתחום המיסוי לקידום מחקר ופיתוח בהיי-טק 

בימים אלה הופצה הצעת חוק שעיקר מטרתה לסייע בגיוס בהון על ידי חברות מו"פ. 

וזאת כאמור בעיקר בהקלות במס.

יתאפשר לכלול קופות גמל בקרנות השקעה היי-טק פטורות ממס,  על רווחים וזאת בשיעור של 75 אחוז מהן לעומת 50 אחוז עד כה.

 קרנות אלה יוכלו להשקיע עד 30 אחוז מהסכום שייגייסו מהציבור בניירות ערך של חברות הי-טק שאינן נסחרות ועד 50 אחוז במקרים שבהם מתקבלת תמיכת המדינה.

עוד מציעה הצעת החוק כהוראת שעה לשלוש שנים, כי עלות ההשקעה במניות שהוכרזו בהנפקה לציבור של חברת מו"פ תוכר במעוד ההשקעה כהפסד בהון בר קיזוז.

למעשה השקעה במניות בחרת מו"פ עד לגובה של לגובה של 5 מיליון  תוכר למשקיע כהפסד בשנת המס.

מדובר בחברת מו"פ  אשר הונפקה לראשונה בבורסה בתקופת הוראת השעה  בהיקף שווי החברה 200 מיליון שקל למליארד שקל כדי לעודדד את החברות הבינוניות.

עוד מציע התזכיר לקבוע כי בעל שחיטה יחיד בחברת מו"פ יחוייב  במקרה של עלית ערך אופציות שבידו לפני רישום החברה בבורסה,  במס של 25 אחוז ולא מס שולי הנהוג עד היום.: