הטלויזיה לקראת מהפך

יום ב', 14 בנובמבר 2016

הויכוח על עתידה של הטלוויזיה המסחרית, ואולי גם מגמות החלשתה על ידי הממשלה מגיע לשלבי שיא.

ביום חמישי, ט"ז בחשוון תשע"ז, 17 בנובמבר 2016 בשעה 11:30  מתחילים דיונים בנושא על כל מרכיביו – בוועדת הכלכלה של הכנסת.

זהו חלק מרכזי בדיון על פרק התקשורת מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית ל-2017-2018 ("חוק ההסדרים)".

 

הישיבה תעסוק בסעיפים הנוגעים להגברת התחרות בענף הטלוויזיה הרב ערוצית והפרטת מערך "עידן פלוס". לפי ההצעה, תפעול המערך יועבר מהרשות השנייה לידי מפעיל שיבחר במכרז, והוא יוכל לשדר ערוצים נוספים על המערך בהם גם ערוצים שימומנו מפרסומות או דמי מנוי.

 

לכאורה יש כאן יותר ליברליזציה והפרטה של משדרי הטלוויזיזה ותקדים לענף כולו - אך השאלה היא אם המשק הישראלי יכל לשאת כלכלית עוד ערוצים בלי שישענו על תקציב המדינה.