היכן מטרטרים אותנו הכי הרבה

יום ב', 28 בנובמבר 2011

"מדד הביורוקרטיה" של איגוד לשכות המסחר ו- SQ  לרבעון שלישי של 2011 :

 

מערכת בתי המשפט בשפל מתמשך וממוקמת במקום האחרון; במקום הראשון - משרד התחבורה

מסיכום הרבעון השלישי לשנת 2011 של מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQאיכות השירות וקבוצת גיאוקרטוגרפיה, עולה כי חל שיפור ברבעון זה בהתנהלות הביורוקרטית של משרדי הממשלה שנמדדו - הבריאות, התחבורה, הפנים, האוצר, התמ"ת, המוסד לביטוח לאומי ומערכת בתי המשפט. ברבעון זה התחולל שינוי מגמה בציונו הממוצע של המדד לעומת הירידה שנרשמה בשני הרבעונים הקודמים.

המדד בודק את איכות השירות וחווית הלקוח במשרדי הממשלה ובגופים הממשלתיים השונים ומורכב מארבעה קריטריונים: זמינות נציגים, זמן הטיפול בפניה, יחס אישי ואיכות הפתרונות. המדד בוחן גם תהליכים המתרחשים במשרדים כגון הנפקת רישיונות, הוצאת/חידוש דרכון, תשלומים למשרדים ועוד.

"מדד הביורוקרטיה", המתפרסם אחת לרבעון, פורסם לראשונה בספטמבר 2008 והעניק לשירות הממשלתי ציון שביעות רצון נמוך מאוד - רק 6.5. ברבעון האחרון של 2008 נראו סימנים של עליה לכיוון של 6.61, ועם החלפת הממשלה, ברבעונים הראשון והשלישי של 2009, חלה ירידה לרמות שפל של 6.35 ו 6.36. ברבעון הראשון של 2010 חל שיפור במדד והוא עלה לשיא של 6.79. שנת 2011 החלה עם ירידה בנתוני המדד שהמשיכה גם ברבעון השני אולם ברבעון האחרון ניתן לראות היפוך מגמה, כאשר הציון הכללי עומד על 6.58, בדומה לנתונים של מחצית 2010.

 

המשרד הכי ביורוקרטי

בחישוב ציוני "מדד הביורוקרטיה" לפי משרדים ניתן להבחין כי הרבעון השלישי של 2011 הסתכם במגמות מעורבות:

במקום הראשון, הגוף הממשלתי הנוח ביותר למגזר העסקי הוא משרד התחבורה (7.26) המציג יציבות לאורך כל תקופת המדידה 2008 – 2011. 

במקום השני (7.13) נמצא משרד התמ"ת, המשרד מציג ירידה לאחר שנה של עליה רציפה ויציבה במדד. עם זאת, הציון נשאר מעל 7 ומיקומו עדיין גבוה ביחס למשרדים אחרים.

במקום השלישי נמצא משרד הפנים (6.74) , ששומר על מקומו ואף מציג עליה בנתוני המדד.

במקום הרביעי נמצא המוסד לביטוח לאומי (6.58) המתאפיין בחוסר יציבות בשירות.

את המקום החמישי תופס משרד האוצר (בעיקר רשות המסים והמכס) עם ציון מדד של 6.45, עםעליה מתונה בשירות לעומת ירידה בשני הרבעונים האחרונים.

במקום השישי ממוקםמשרד הבריאות עם ציון מדד של 6.39, ברבעון הנוכחי המשרד מציג עליה וחוזר לרמת השירות שאפיינה את רבעון 1 2011 ואף מציג את השיפור המשמעותי מבין המשרדים ברבעון הנוכחי. עם זאת, המשרד עדיין נמצא במקום השישי מבין המשרדים.

במקום השביעי והאחרון, הגורם הביורוקרטי ביותר ולפיכך הגרוע ביותר עבור המגזר העסקי הינו מערכת בתי המשפט, שהצטרפה למדד בשנה האחרונה ונמצאת במגמת ירידה עם ציון 5.53.

במשרד התמ"ת משך הטיפול הממוצע ארוך בפי 2.9 מהרצוי: 8.1 שבועות זמן טיפול בפועל לעומת זמן רצוי של 2.8 שבועות.

במשרד האוצר משך הטיפול הממוצע ארוך בפי 2 מהרצוי: 5.5 שבועות זמן טיפול בפועל לעומת זמן רצוי של שבועיים וחצי לדעת בעלי העסקים.

המשרדים בהם קיים הפער הנמוך ביותרבין זמן הטיפול בפנייה בפועל לבין ציפיות בעלי העסקים הם משרד התחבורה עם 2.4 שבועות לטיפול בפניה לעומת 1.2 לדעת בעלי העסקים,

והמוסד לביטוח הלאומי עם  3.3 שבועות בלבד לזמן טיפול לעומת 2.1 לדעת בעלי העסקים.