הכנסת דנה בריבוי ערוצים מופרטים

יום ו', 18 בנובמבר 2016

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

הוויכוח על עתידה של הטלוויזיה המסחרית, ואולי גם מגמות החלשתה על ידי הממשלה מגיע לשלבי שיא.

ביום חמישי, ט"ז בחשוון תשע"ז, 17 בנובמבר 2016 החלו דיונים בנושא על כל מרכיביו – בוועדת הכלכלה של הכנסת.וככל הנראה הם יתמשכו זמן לא קצר.

זהו חלק מרכזי בדיון על פרק התקשורת מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית ל-2017-2018

("חוק ההסדרים").

הדיונים עוסקים  בסעיפים הנוגעים להגברת התחרות בענף הטלוויזיה הרב ערוצית והפרטת מערך "עידן פלוס". לפי ההצעה, תפעול המערך יועבר מהרשות השנייה לידי מפעיל שיבחר במכרז, והוא יוכל לשדר ערוצים נוספים על המערך בהם גם ערוצים שימומנו מפרסומות או דמי מנוי.

מגמת שר התקשות נתניהו בהחלשת התקשורת העצמאית  בולטת גם כאן בגישתו שיש להעניק יותר רשיונות לערוצים מסמחריים ולפצל את הכוח המשולב של הזכייניות רשת וקשת

לכאורה יש כאן יותר ליברליזציה והפרטה של משדרי הטלוויזיזה ותקדים לענף כולו - אך השאלה היא אם המשק הישראלי יכל לשאת כלכלית עוד ערוצים בלי שישענו על תקציב המדינה.