הכנסת משיקה את השדה הסולארי מהגדולים בפרלמנטים בעולם

יום ה', 26 במרץ 2015

·        בסה"כ הותקנו 4.65 דונם של פאנלים סולאריים על גגות הכנסת;  מיזם זה הוא הגדול והמשמעותי בפרויקט "כנסת ירוקה" שהושק לפני כשנה

·        שלב א' של פרויקט "כנסת ירוקה" עתיד לחסוך לכנסת כ- 1.5 מיליון שקל מידי שנה ולהפחית בשליש את צריכת האנרגיה של הכנסת

בשבועות האחרונים נראו ליד הכנסת מנופי ענק פורקים אל גגות הכנסת מטען יוצא דופן – כ- 1,500 פאנלים סולאריים שהגיעו בספינה. פאנלים אלו יוצרו בייצור מיוחד עבור השדה הסולארי של הכנסת שבימים אלו עמלים עשרות פועלים על בנייתו. השדה הסולארי ישתרע על 4,650 מ"ר מגגות הכנסת והוא יהיה בעל הספק מותקן של 450 קילוואט. המתקן שעלה לכנסת 2.4 מיליון שקל, ייצר כ- 10% מצריכת החשמל של הכנסת ויחד עם צעדים נוספים לייעול אנרגטי, צריכת האנרגיה של הכנסת צפויה לקטון בלא פחות משליש.

 

ככלל, השדה הסולארי אמור לחסוך לכנסת כ- 300,000 שקל מידי שנה. יצוין כי שיטת הפעולה של המערכת היא "מונה נטו" – כלומר הערך הכספי של הייצור אמור להתקזז עם צריכת החשמל של הכנסת. הכנסת תהיה המוסד הממלכתי הראשון בישראל עם שדה סולארי הפועל בשיטה זו ומנכ"ל הכנסת, מר רונן פלוט, מקווה כי מוסדות ממשלה אחרים ורשויות מקומיות יחקו את הכנסת ויקימו אף הם שדות סולאריים.

לפני כשנה, בינואר 2014 השיקה הכנסת את שלב א' של פרויקט כנסת ירוקה. הפרויקט, שנחשב לפרויקט הדגל של יו"ר הכנסת, ייושם בשנים 2015-2014, ועיקרו 13 מיזמים שאושרו ותוקצבו המתמקדים בחיסכון באנרגיה ובמים. הכנסת השקיעה בנושא כ-7 מיליון שקל בסה"כ,והחיסכון השנתי הנובע מהפרויקט נאמד ב-1.5 מיליון ש"ח  לשנה. כלהפרויקטים שאושרו עומדים במבחן של כדאיות כלכלית   וזמן ההחזר הממוצע של כלל הפרויקטים עומד על כ- 5 שנים.

הפרויקטים ב"כנסת ירוקה" כוללים לא רק הקמת שדה סולארי לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת  כי אם גם החלפת אלפי נורות לנורות לד, התקנת צ'ילר חדש  במרכזהאנרגיה שהחום השיורי הנפלט ממנו משמש לחימום מים, כיבוי אוטומטי של כל המחשבים בסוף יום העבודה, סקר השימוש במים לצורכיגינון ומעבר למודל השקיה חסכוני יותר, והתפלת מי העיבוי של מערכות המיזוג ושימושבהם לצורכי השקיה. נוסף על החיסכון הכספי שיושג בעקבות הפעלתהפרויקט, החיסכון באנרגיה יפחית את פליטת הפחמן של הכנסת, ובכך יקטין את טביעת הרגל האקולוגית של הכנסת.


החיסכון הכספי השנתי, יועבר ל"קרן ירוקה" שתיועד להמשך פרויקט "כנסת ירוקה" (כלומר ליצירת מיזמים נוספים(. חטיבת התפעול של הכנסת פעלה במהלך שנת 2014 ביעילות ובזריזות ולמעשה השלימה את רוב הפרויקטים שתוכננו לשלב הראשון של "כנסת ירוקה".

בנוסף, הכנסת המשיכה בשנת 2014 את מגמת הפחתת הפסולת ושימוש מיותר במשאבים והגדילה את מגמת המחזור. כך הפחיתה הכנסת את השימוש בבקבוקי מים מינרליים בוועדות מ- 60,000 בקבוקים לשימוש בקנקני מים בלבד. משמעות צעד זה הינה הפחתת פסולת הפלסטיק בשלושים מ"ק  פלסטיק והקטנת עלויות בחצי מיליון שקל לשנה.

שני פרויקטים גדולים עדיין ממתינים לביצוע במהלך השנה. הראשון הינו החלפת צ'ילר שייעשה שימוש בחום השיורי שלו לחימום מי צריכה של הכנסת. תהליך זה יחסוך כ- 50% מצריכת הגז של הכנסת. הפרויקט השני, הינו הקמת גג ירוק מחקרי על גג הכנסת. במסגרת שיתוף פעולה עם חוקרי מרכז המחקר ע"ש קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים באוניברסיטת חיפה, בראשות פרופ' ליאון בלאושטיין ובניהולו של ד"ר שי לוי,יוקצו כ- 800 מ"ר משטח גג הכנסת לטובת הקמת הגג הירוק.