Novell הכריזה על פתרון לשיתוף קבצים

יום ב', 28 באוקטובר 2013

Novell, המיוצגת בישראל ע"י NessPRO, קבוצת מוצרי התוכנה של נס טכנולוגיות, הכריזה על Novell Filr, פתרון לשיתוף קבצים המאפשר גישה לקבצים בכל מקום ועל כל התקן.זאת – תוך מתן בקרה מלאה ליחידת המחשב על כל הקבצים המשותפים.הפתרון מבטיח כי הקבצים ישמרו בגרסתם העדכנית ביותר, דבר המונע קבצים כפולים בגרסאות שונות.


הפופולריות הגוברת של התקנים ניידים יצרה צורך דחוף לא רק לניהול המכשירים הניידים, אלא גם לניהול תוכן סלולרי. היכולת לאפשר לעובדים ניידים לגשת לקבצים, לשתף אותם ולעבוד עליהם תוך שיתוף פעולה, היא מפתח לכל יוזמה בתחום הניידות ומרכיב קריטי להצלחה עסקית.

Novell Filrמאפשר יכולות אלו, תוך שמירת הקבצים על השרת של החברה יחד עם הרשאות גישה, quotas, מערכות גיבוי, firewalls, פרוטוקולי התאוששות מאסון ומדיניות קיימת.

Novell Filrמאפשר למשתמשים ניידות בתוך הארגון ומחוצה לו תוך שמירת המידע הארגוני על פי חוקי הארגון וניצול התשתית הקיימת המאפשרת לנהל, לרכז ולאבטח את הגישה לשרתי הקבצים.

במקום להעביר נתונים לסביבת ענן, FilrNovellמאפשר ללקוחות לשמור את הקבצים והנתונים ולשתף אותם במקום שבו הם נמצאים בארגון ותוך ביטול הצורך בניהול שירותי צד שלישי, בבנייה מחדש של בקרות גישה, או בהסדרת השימוש ביישומי שיתוף קבצים לא מאושרים.

בנוסף לשיתוף הקבצים בתוך הארגון, ניתן לאפשר באמצעות Novell Filrגם שיתוף חיצוני, שבו משתמשים מחוץ לארגון יכולים לראות ולערוך מסמכים בהתאם להרשאות שניתנו להם על ידי הארגון. כך ניתן לאפשר, לאסור, להגביל שיתוף חיצוני או לפקח עליו. דבר זה אידיאלי לשיתוף חומרים שיווקיים.