המחשוב יצפה מלחמות גרילה צפויות

יום ש', 5 במאי 2012

 

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

חלום ישן של אדריכלי מלחמות בעולם המתקדם הוא להגיע למלחמות ללא חיילים. לאוטומציה מירבית. ואמנם גם צהל מתהדר בהתחלות לא מעטות ברובוטיקה, תצפית וניתוח ופעולה אווירית ללא טייס כמו גם שמירת חסמים קרקעית.

גנרלים ואסטרטגים כבר פיתחו דרכים ומתודות לטיפול בהערכות לקראת מלחמה "קונבנציונלית" על ידי ניתוחים של מאות פרמטרים מדיניים, כלכליים, דמוגרפים, מקורות קיום ואחרים.

אבל כאשר העולם צועד לקראת מלחמות גרילה ופעולות טרור כאן הניבוי הוא קשה ביותר.

ובכל זאת הוכרזו באחרונה שורת הצעות לבניית מערכות תוכנה, סימולציה ו-what if

שיוכלו לנבא על מיקום וזמן של התעוררות מרד, חבלה  וגרילה.

בין אלה:

מערכת  SCAREשפותחה באקדמיה הצבאית של משרד הבטחון האמריקאי משקללת פעולות גרילה מן העבר (כולל מימי מלחמת ויאטנאם) ומנתחת פעולות גרילה שוטפות כדי להפיק מכך לקחים לגבי אפיונים בתחום זה. התוכנה טוענת לאפשרות איתור פעולות גרילה כמו פצצות ברדיוס של 700 מטרים...

מערכת RIFLANDשפותחה על ידי הצי האמריקאי מנתחת בין היתר תשדורות, שיחות טלפון, תנועות והגירות של מחבלים כמו גם ארועי טרור, כדי לנבא היכן תהיה הפעולה הבאה.

במכון הטכנלוגי MITפותחה מערכת CONDOR היודעת לנתח זרמי פייסבוק וטוויטר ודומיהן כדי לעמוד על הלכי הדעות ותכנון פעולות מחאה וחבלה.

IARPAהיא מערכת שפותחה באחד ממרכזי המודיעין של הממשל האמריקאי העוקבת אחר מידע סמוי וגלוי כמו אתרי אינטרנט ומיילים.

WICEWSמציבה מערכת מורכבת של הערכות וסימולציות  what ifהמתבססת על פעולות ותוכניות של ארגונים שונים בעולם, כולל שוליים לכאורה,  תיאומים בין ארגונים שונים, תנועות כספים ועוד.

וכך "פורחת" לה מלחמת הבילוש מול נסינות הטעיה ורמיה. וקשה לדעת מי ינצח במלחת סייבר זו.