הסכם עם הסינים לקידום נושא התקינה בתחום המים

יום ב', 26 בנובמבר 2012

 

מכון התקנים הישראלי ארח משלחת מסין בראשות ד"ר יאנג נציג הרשות הלאומית לפיתוח NDRC  (National Development and Reform Commission),  במטרה לשתף את המשלחת בהישגי התקינה בתחומי המים ובעיקר בנושא התפלת מים.

במהלך ביקור המשלחת הסינית, שאורגן לבקשת משרד התמ"ת במסגרת פרויקט Israel NewTech, קיבלו האורחים סקירה רחבה בנושא פעילות פרויקט המים  בתקינה הבין-לאומית תוך התייחסות לתקינה הישראלית. ד"ר יאנג התעניין בנושאים של התפלה והשבת מים להשקיה (ועדה של ארגון התקינה הבין-לאומי ISO, אותה מובילה ישראל).

בסיום הביקור הוחלט על שיתוף פעולה סיני-ישראלי בנושאי מים שונים. הפגישה הראשונה מתוכננת לסוף הרבעון הראשון של 2013 והיא תתקיים בבייג'ין.

ביקור המשלחת הסינית חשוב לתעשיית המים הישראלית ולהתפלת המים בארץ. יצירת הקשר עם הסינים נועדה ליצור שיתוף פעולה בתקינה הבין-לאומית, המתגבשת ב ISOבימים אלה. תקינה זו תסייע לשיווק מוצרי טכנולוגיות מים ישראליות מתוצרת ישראל בעולם וכניסת חברות ישראליות בתחום טכנולוגיות מים לסין דרך כתיבת תקנים משותפת. בנוסף, ישראל וסין יחליפו מידע רגולטורי, יפיצו טכנולוגיות חדשות וישתפו פעולה בפורומים בין-לאומיים שונים.