הסמארטפון מציף את עולם העסקים

יום ב', 16 בנובמבר 2015

זהו אתגר שצריך לעמוד בו.

חברים, ועידת חוזי זו בסמארט מחייבת אותנו להשיב מיד