הפחתה בתעריף קישור הגומלין הנייח

יום ג', 5 בנובמבר 2013

‏שר התקשורת גלעד ארדן פרסם  את החלטתו בעניין שינוי התעריף  להשלמת/שילוב שיחה ברשת נייחת.  עמדה זו מתבססת על עבודת מחקר כלכלית רחבה שנערכה בתקופה האחרונה ע"י משרד התקשורת.

התעריף החדש יחול על כל הרשתות הנייחות בישראל. על סמך המודל הכלכלי העדכני, קבע השר ארדן כי יש להפחית את התעריף בעד השלמת שיחה ברשת נייחת לסכום של כאגורה אחת בלבד.

בניגוד לעבר, המחיר החדש שנקבע, משקף אך ורק את העלות הכרוכה באספקת השירות על בסיס תנועת הדקות בלבד, ללא התחשבות בעלויות הקבועות של אספקת קווי טלפון, וללא תוספת של עלויות אחרות. לדברי השר,  תעריף השלמת שיחה מבוסס עלות דקות בלבד, יתרום רבות לתחרות בתחום הטלפוניה הקווית בישראל, ישפר את היכולת התחרותית של מפעילים קטנים וחדשים ויביא לעלייה ברווחת הצרכנים.

לאור ההתגבשות של מספר קבוצות תקשורת בשוק, המציעות שירותים נייחים וניידים, עמדת השר ארדן היא כי יש לאפשר להן להציע לצרכן חבילות "הכל כלול" אטרקטיביות. בשל העובדה שהוצאות חברות הסלולר בגין שיחה מטלפון נייד לטלפון נייח תפחת לאגורה אחת בלבד, החברות יוכלו כעת להציע גם חבילות תקשורת. בנוסף, הורדת המחיר תאפשר גם למתחרים קטנים שאינם חלק מקבוצת התקשורת הגדולות להציע חבילות משופרות.

בעבודתו המקצועית הסתייע משרד התקשורת בשירותי חברת הייעוץ הבינלאומיFrontier Economics , אשר בנתה מודל עלויות לרשתות נייחות בישראל ובפרופ' ראובן גרונאו. המודל מבוסס על נתונים שהתקבלו מהמפעילים בישראל.