הצעת חוק לקידום אנרגיה ירוקה

יום ד', 20 במאי 2015

 

 

 

על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק שילוב מקורות אנרגיה מתחדשת במערכת ייצור החשמל. בדברי ההסבר מפרטים המציעים כי: "רוב המדינות המפותחות מעודדות ניצול אנרגיה מתחדשת כתחליף לבניית תחנות כוח חדשות המבוססות על דלק, גז או פחם. "...

בנוסף הם מציינים את יתרונות השימוש באנרגיה מתחדשת: "הגברת השימוש בה תורמת לעצמאותן של מדינות, מקטינה את תלותן בדלק מיובא, מקטינה את התלות בשרשרת האספקה של דלק ואת התנודות במחירו, מקטינה את הגירעון במאזן התשלומים ומהווה מנוף לפיתוח תעסוקה מקומית." זאת בנוסף לתרומה לאיכות האוויר ולצמצום בפליטת המזהמים.

בהמשך מדגישים את היתרון היחסי של ישראל אשר " מובילה בעולם בניצול אנרגית השמש לחימום מים ובמחקר ופיתוח בתחומים רבים של אנרגיה מתחדשת, ויחד עם זאת בתחום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת היא מפגרת בהרבה אחרי מדינות מפותחות. הדבר נובע בעיקר מהעדר חקיקה המעודדת ומחייבת ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת".

הצעת החוק באה לקדם את הנושא במספר פרמטרים דרך תשתית מחייבת ותמריצים כלכליים:

(1) קביעת יעדים ברורים להיקף יישום

 (2) הכרה בעובדה שיש לספק תמריץ כלכלי לייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים .

 (3) מנגנון בקרה ואכיפה שיאפשר גמישות מרבית בהשגת היעדים .

 (4) קידום מונה נטו .

לדברי המציעים: "הצעת חוק זה באה למסד גם את נושא היצרנים הקטנים של אנרגיה ממקורות מתחדשים, בקובעה כי צרכן שהוא גם יצרן חשמל ממקור מתחדש יוכל לקזז מול ספק ההולכה את העודפים שהוא מזרים לרשת החשמל על בסיס קילוואטים. הערך המצטבר של מספר מערכות רב לייצור חשמל ממקורות מתחדשים ברמת הצרכנים הוא בעל חשיבות רבה להקטנת הפסדי הולכה, מיתון הביקוש בשעות שיא, וחיזוק המודעות ליתרונות שבטכנולוגיות אלה. יצירת מנגנון פשוט ומוגדר להתחברות לרשת החשמל הארצית וקביעת עקרון הקיזוז, יקלו מאוד על כניסתם של מערכות אלה. "

אלון תמרי מנכ"ל משותף של חברת סולארפאוור, מהיצרניות המובילות של מערכות סולאריות בארץ, מעיד על חשיבות הצעת החוק: "אנו מברכים את יוזמי הצעת החוק על עצם התייחסותם לנושא יישום האנרגיה המתחדשת. הממשלה לדורותיה קבעה יעדים ומדיניות, אך באופן מתמיד לא קבעה מנגנוני אכיפה ומעולם לא עמדה ביעדים שהיא עצמה הכתיבה. שוק האנרגיה החלופית, בעיקר במתווה מונה נטו, מאפשר שילוב של הרבה מערכות ייצור אנרגיה נקייה לרשת החשמל ללא הטלת עלויות נוספות על המשק. יש ליצור מנגנוני המשכיות ו"מסלולים ירוקים" על מנת להוריד חסמים ולוודא שהמדינה מאמצת את היעדים הנהוגים בעולם המערבי ליישום אנרגיה חלופית."

לדברי תמרי, כיום מיושמות עשרות מערכות מונה נטו אשר בממוצע חוסכות לצרכן ולמשק האנרגיה כחצי מיליון שקל לשנה למערכת. החלת החוק כפי שמוצע תבטיח את המשכיות השוק ואת מחוייבות הממשלה להפחתת פליטות מזהמים.

 

הצעת חוק : פ/524/20.