הרוב אינם מרוצים משקיפות הממשלה

יום ו', 5 בפברואר 2016

 

 

80% מהמשיבים לסקר SoftNews (כחול) סבורים כי אין שקיפות בפרסומי תקציבי ונתוני הממשלה.

20% (כתום) מרוצים ממידת השקיפות.