השכר בתעשיה ממשיך לעלות בהתמדה

יום ג', 28 ביוני 2016
 


השכר בתעשייה – מהגבוהים במשק: ברבעון הראשון של 2016, השכר החודשי הממוצע בתעשייה עמד על 13,703 אלף שקל. שכר זה גבוה ב- 40% מהשכר הממוצע במשק, אשר הסתכם ב- 9,782 שקל, וקרוב לפי 3 משכר המינימום בתקופה הנסקרת (4,650 שקל לחודש). כך, בשנה החולפת נרשמה האצה בקצב עליית השכר בתעשייה - עליה נומינאלית ב- 2.4%. כך עולה מניתוח התחום למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים.

רובי גינל, משנה למנכ"ל התאחדות התעשייניםרובי גינל, משנה למנכ"ל התאחדות התעשיינים: "העבודה בתעשייה היא מהמתגמלות במשק. מדובר בתפקידים מקצועיים וטכנולוגיים מאתגרים, אשר דורשים התמחות ומקצוענות. התעשייה הישראלית יודעת לקלוט עוד אלפי עובדים מקצועיים. כך, הפתרון לצמצום פער הפריון של המשק הישראלי מול המשקים המפותחים, כמו גם להעלאת רמת החיים בישראל הנו הפניית משאבים גדולים לחינוך והכשרות טכנולוגיות".

ענפי התעשייה עם השכר הכי גבוה ברבעון הראשון של 2016 הינם ענף התרופות וענף המכשור האלקטרוני לבקרה ורפואי, עם שכר חודשי ממוצע של 22,624 שקל ו- 22,301 שקל בהתאמה. אחריהם נמצא ענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת עם שכר ממוצע של 21,726 אלף שקל בחודש.

כמו כן, עלייה של 5.4% נרשמה גם בשכר הממוצע בענף הכרייה והחציבה ברבע הראשון של 2016, אשר הסתכם ב- 20,880 ? בממוצע לחודש. עלייה זו, חלה לאחר ירידה של כ- 6% בסוף שנת 2015. מנגד, ממשיך ענף מוצרי העור ואביזריו הנלווים להיות בתחתית טבלת השכר בתעשייה - 7,104 ? בממוצע לחודש, אף כי רמת שכר זו גבוהה בכ- 53% משכר המינימום.

הגידול הריאלי בשכר בתעשייה משקף גידול ריאלי בשכר בקרב כל קבוצות ענפי התעשייה:

ברבע הראשון של 2016 עלה השכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת - מסורתית בשיעור ריאלי של 4.4%, לאחר גידול בקצב של 4.6% ברבע האחרון של 2015. גידול זה, משקף עליית שכר בכל ענפי הקבוצה: גידול של 4.9% בענף הגומי והפלסטיק, לצד עלייה של 4.4% בכל אחד מענפי המתכות והתיקון והתחזוקה של מכונות וציוד. במקביל, גידול של 2.9% נרשם בשכר הממוצע בענף המינרלים האל-מתכתיים. כך, הסתכם השכר הממוצע בקבוצה בתקופה הנסקרת ב- 11,080 ? לחודש, שכר הנמוך בכ- 19% מהשכר הממוצע בתעשייה.

כמו כן, עלייה ריאלית של 3.7% נרשמה בשכרם הממוצע של העובדים בקבוצת ענפי הטכנולוגיה המסורתית ברבע הראשון של השנה,לאחר עלייה בקצב של 4.7% ברבע הקודם. גידול זה, נגזר מעלייה בשכר כל ענפי הקבוצה: גידול חד של 8.4% בענף העור ואביזריו הנלווים, לצד עלייה של 7.0% בענף הטקסטיל וההלבשה, של 4.3% בענף המזון והמשקאות ושל 3.8% בענף הדפסה החומר התקשורתי המוקלט. במקביל, עלייה של 2.8% נרשמה בענף הנייר ומוצריו ושל 1.7% בענף העץ והריהוט. השכר הממוצע בקבוצה הסתכם ב- 9,210 ? לחודש, והיה נמוך בכ- 33% מהשכר הממוצע בתעשייה, אך גבוה כמעט פי 2 משכר המינימום.

עלייה נרשמה גם בשכר הממוצע בקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית: גידול ריאלי בקצב של 3.0%, לאחר עלייה בקצב של 1.1% ברבע האחרון של 2015. עלייה זו, נרשמה בשכר הממוצע במרבית ענפי הקבוצה: התרופות (7.3%), המכשור אלקטרוני לבקרה ורפואי (3.4%) והרכיבים האלקטרוניים (0.8%). מנגד, ירידה של 0.1% נרשמה בשכר הממוצע של ענף הציוד האלקטרוני לצריכה ותקשורת. השכר הממוצע בענפי הקבוצה הסתכם בתחילת השנה ב- 20,823 ? לחודש, הגבוה בכ- 52% מהשכר הממוצע בתעשייה.

בנוסף, עלייה ריאלית של 2.3% נרשמה בשכר הממוצע בקבוצת ענפי המעורבת – עילית, לאחר גידול בקצב של 1.2% ברבע הקודם. גידול זה, נגזר מעליה חדה של 5.0% בשכר הממוצע בענף הכימיה והנפט, לצד גידול של 4.0% בענף הציוד החשמלי ושל 2.0% בשכר הממוצע בענף כלי התחבורה וההובלה. מנגד, נרשמה ירידה בקצב של 0.5% בשכר הממוצע של עובדי ענף המכונות והציוד. השכר הממוצע בקבוצה עמד על 15,654 ?  בחודש - הגבוה בכ- 14% מהשכר הממוצע בתעשייה.