BREXIT השפעות כלכליות על מדינות האיזור

יום א', 3 באפריל 2016

 

מאת  נתן צרור , נספח כלכלי-לונדון

בריטניה רוחשת וגועשת בשבועות האחרונים לקראת משאל העם שייערך ב-23 ליוני. על הפרק: הישארות או יציאה של הממלכה מן האיחוד האירופי במהלך שכבר זכה לכינוי BREXIT.

מיטב הפוליטיקאים וכלי התקשורת מנהלים קמפיין אגרסיבי במהלכו מנסים לשכנע את הציבור להצביע בעד הישארות באיחוד או נגד, כאשר הסוגייה הכלכלית תופסת מקום מרכזי בשיח.

במסגרת זו, נמנים היתרונות והחסרונות הכלכליים של בריטניה בכל דרך אשר תפנה. מה שנמצא בצל ואינו מוזכר כמעט לחלוטין היא מה תהיה ההשפעה של עזיבה על מדינות האיחוד.

בימים אלה פורסמה ידיעה העוסקת בנושא, ומדרגת את המדינות שייפגעו מעזיבה בריטית.

להלן התוצאות:

הנפגעת העיקרית מעזיבה בריטית תהיה הולנד. שווי ההשקעות של חברות הולנדיות בבריטניה עומד על כ-177 מיליארד אירו. כאשר נכון לשנת 2014, הרווחים עומדים על כ-9 מיליארד אירו המהווים 1.5% מהתוצר הלאומי. הייצוא השנתי של הולנד לבריטניה עומד על כ-50 מיליארד אירו, המהווים 7.1% מהתוצר הלאומי (שנייה רק לאירלנד ביחס ייצוא לתל"ג).

במקום השני והשלישי נמצאות אירלנד וקפריסין בהתאמה. בשל העובדה כי אירלנד היא היחידה לחלוק גבול עם בריטניה וזו סיבה מרכזית להיותה שותפת הסחר המרכזית שלה באיחוד. בשנת 2014 הייצוא האירי לבריטניה עמד על כ-20.6 מיליארד אירו – שווה ערך ל-12% מהתוצר הלאומי (גבוה משמעותית מכל חברה אחרת באיחוד). בנוסף, 30% מהתוצר הלאומי מגיעים מהשקעות בריטיות במדינה.

קפריסין – למרות המרחק הגאוגרפי בין המדינות, בריטניה היא שותפת הסחר המרכזית. זאת בשל העובדה שקפריסין היא החברה היחידה בארגון ה-COMMONWEALTHממדינות האיחוד והייתה קולוניה בריטית עד 1960. בדומה להולנד, הייצוא לבריטניה שווה ערך ל-7% מהתל"ג (1.3 מיליארד אירו). בנוסף מערכת הבנקאות הקפריסאית בעלת קשרים ענפים עם מקבילתה הבריטית וקיבלה הלוואות שוות ערך ל-40% מהתל"ג.

את השישייה הפותחת משלימות שבדיה, בלגיה, וגרמניה.