השפעת צוק איתן על היצוא בחודשים יולי-אוגוסט מצומצמת

יום ג', 16 בספטמבר 2014
 
בחודשים יולי-אוגוסט 2014, במהלכם נערך מבצע צוק איתן, ירד יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור של כ-5% לעומת תקופה קודמת (חודשים מאי - יוני) והסתכם בכ-7.3 מיליארד דולר, זאת בהמשך למגמת הירידה המתונה המאפיינת את היצוא בשנתיים האחרונות. עיקר הירידה כתוצאה מנסיגה בשלושת  ענפי היצוא הדומיננטיים במשק: תרופות, רכיבים אלקטרונים וכימיקלים, ענפים המתאפיינים בריכוזיות גבוהה של חברות ענק במשק, הנתונים לתנודתיות רבה בהיקפי היצוא החודשיים. בנטרול ענפים אלה, שמר היצוא על רמה דומה לזו שנרשמה בחודשים מאי – יוני ונותר ללא שינוי במהלך חודשי הלחימה. כך עולה מניתוח אגף כלכלה במכון היצוא.
 
לדברי רמזי גבאי, יו"ר מכון היצוא: "מניתוח הנתונים עולה כי השפעתו של מבצע צוק איתן על היקף יצוא הסחורות הייתה מצומצמת. על אף שבתקופת הלחימה חוו מספר מפעלים, רובם ככולם באזור הדרום, פגיעה משמעותית ובאחרים פחתה התפוקה, ביצוא הכולל לא נרשמו שינויים חדים והוא שמר על המגמה שאפיינה אותו בשנתיים האחרונות. להערכתי, במפעלים בהם התעכב הייצור במהלך המבצע, הוא הואץ עם סיומו כך שפערי היצוא יתוקנו כבר בחודשים הקרובים"
 
יצוא התרופות ירד בכ- 19% לעומת  החודשים מאי – יוני והסתכם בכ- 850 מיליון דולר, זאת לאחר  עלייה חדה שנרשמה ביצוא ענף זה בתחילת השנה. סך יצוא התרופות בחודשים ינואר- אוגוסט רשם גידול של כ- 19% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.יצוא רכיבים אלקטרוניים ירד  בכ- 15%  והסתכם בכ- 795 מיליון דולר, לאחר עליה בשיעור של 14% בחודשיים קודמים. סה"כ יצוא הרכיבים בחודשים ינואר - אוגוסט דומה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד. יצוא הכימיקלים ירד בשיעור של כ-5% והסתכם בכ- 1.7 מיליארד דולר, לאחר עליה של כ-1% בחודשיים קודמים. סך יצוא הכימיקלים בחודשים ינואר – אוגוסט היה נמוך בכ-2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.  סה"כ יצוא הסחורות בנטרול שלושת הענפים הנ"ל נשאר ללא שינוי בחודשים ינואר – אוגוסט, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
היצוא החקלאי הסתכם בכ-100 מיליון דולר, עליה של כ-6% במהלך תקופה זו, בניגוד למגמה השלילית המאפיינת את סקטור החקלאות השנה.