התוכנית המוזרה של אי עידוד קלינטק

יום א', 12 במאי 2013

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

ממשלת ישראל ושר האוצר שטייניץ הבטיחו לפני כשנתיים תקציב ארוך טווח של 1.5 מיליארד שקלים לקידום אנרגיה נקייה. דובר על  מגמה לקמת כ-100 מיזמים בתחום זה.

עתה באה הצעת  תקציב האוצר  המוזרה ועושה צחוק מכל ההבטחה הזו.

תחת כותרת תמוהה ובומבסטית מסתתרים סעיפים המעוררים עצב - או צחוק.

כותרת  האוצר: התוכנית הלאומית לפיתוח טכנולוגיות המקטינות את  השימוש העולמי בנפט
בתחבורה

.

סך המקורות התקציביים שיקצה משרד האוצר למשרדי הממשלה ולוועדה לתכנון ותקצוב  לשם -
יישום התכנית בכל אחת מהשנים הקרובות  יעמוד על סכום של עד 34 מיליון ש"ח בהוצאה וכן
יעודכנו בהתאם תקציבי ההרשאה להתחייב, וכל זאת בהתאם לחלוקה הבאה :
א. עבור קידום ושיווק בינלאומיים של התעשייה הישראלית במשרד התעשייה, המסחר
והתעסוקה 4.6 מיליון ש"ח. -
ב. עבור פעילות מוקד שירות לחברות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 4.6 מיליון ש"ח. -
ג. עבור תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי הנפט במסגרת
המדען הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 4 מיליון ש"ח. –
ד. עבור תכניות הפועלות לחיזוק המחקר המדעי והיישומי בתחום תחליפי הנפט בלשכת המדען
הראשי במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה 6.4 מיליון ש"ח. -
ה. עבור סיוע להקמת מתקני חלוץ  (פיילוט) בתחליפי נפט במשרד האנרגיה והמים 5 מיליון -
ש"ח.
ו. עבור תכניות הפועלות לחיזוק המחקר המדעי והיישומי בתחום תחליפי הנפט במסגרת
המדען הראשי במשרד האנרגיה והמים 4.6 מיליון ש"ח. –
ז. עבור תכניות הפועלות לחיזוק המחקר המדעי והיישומי בתחום תחליפי הנפט במסגרת משרד
המדע והטכנולוגיה 4.6 מיליון ש"ח. -
ח. עבור תכנית ייעודית לקידום הפעילות המחקרית והאקדמית שתגובש ותופעל על ידי ות"ת –
3.4 מיליון ש"ח.
ט. עבור תכניות הפועלות לחיזוק המחקר המדעי והיישומי בתחום תחליפי הנפט במסגרת
המשרד להגנת הסביבה 3 מיליון ש"ח. –
י. עבור מתן פרס ראש הממשלה על חדשנות בתחליפי נפט במשרד המדע והטכנולוגיה 3
מיליון ש"ח.
יא. עבור תכניות הפועלות לחיזוק המחקר המדעי והיישומי בתחום תחליפי הנפט במשרד
החקלאות ופיתוח הכפר 3 מיליון ש"ח. –
יב. עבור קידום מדיני של התוכנית במשרד החוץ 4.64 מיליון ש"ח. -
יג. עבור פעילותו השוטפת של מנהל התוכנית במשרד ראש הממשלה 1 מיליון ש"ח. -
יד. עבור יישום תכניות והסכמי שיתוף פעולה בין לאומיים במשרד ראש הממשלה 31 מיליון –
ש"ח .