התעשיינים זועמים על דחיה בהוזלת החשמל

יום ד', 28 בינואר 2015

 

יו"ר ועדת האנרגיה בהתאחדות התעשיינים, גבי ביטון: "אם הממשלה רוצה הלוואה מהציבור, שתפעל במנגנונים שקופים וברורים ולא באמצעות עיכוב בהתאמת תעריפים"

 

רשות החשמל חזרה בה: אחרי שרשות החשמל פרסמה כי תעריפי החשמל יופחתו בהיקף של 10.05% לצרכן הביתי ובכ- 11.84% בממוצע ב-1 לינואר 2015, בפועל התעריף יופחת רק חודש לאחר מכן, בפברואר 2015. ההשלכה הכלכלית העגומה של הדחייה: הציבור הרחב ימשיך לשלם תעריפי חשמל גבוהים- עוד כ-  230 מיליון שקל ייגבו מהצרכנים, מתוכם 46 מיליון שקל ייגבו מהתעשייה. רשות החשמל הודיעה מצדה, כי תחזיר את הגבייה העודפת לציבור, רק בינואר 2016.

יו"ר ועדת האנרגיה של התאחדות התעשיינים, התעשיין גבי ביטון: "רשות החשמל מתנהלת באופן שערורייתי וחסר אחריות, על גב הצרכנים והתעשייה בישראל. אין זה יתכן כי לאור עיכובים פרוצדוראליים ובירוקראטיים מצד הרשות, ישלמו צרכני החשמל במדינה עלות עודפת כה משמעותית, בהיקף של מאות מיליוני שקלים. הפער הכספי צריך לחזור מיידית לציבור- מדובר בכסף ששייך לצרכנים, לתעשיינים ובעלי עסקים והם לא צריכים לחכות שנה, עד ינואר 2016, עד שהכסף יוחזר להם במלואו. אם הממשלה רוצה הלוואה מהציבור, שתפעל במנגנונים שקופים וברורים ולא באמצעות עיכוב בהתאמת תעריפים".

התאחדות התעשיינים הציעה בעבר לרשות החשמל אלטרנטיבות לצורך השבת הסכום העודף לצרכנים, במסגרת שימוע שערכה הרשות, אולם הצעות אלו נדחו.

להלן הצעות התאחדות התעשיינים:

·       זיכוי הצרכנים בגין עלות עודפת, על ידי הפחתה חד פעמית של תעריפי החשמל ב- 1 בפברואר 2015, באופן שיישקף הפחתה בגובה  החיוב העודף.

·       זיכוי הצרכנים בגין עלות עודפת, על ידי הפחתה ליניארית של תעריפי החשמל החל מה- 1 בפברואר 2015, באופן שיישקף הפחתה בגובה  החיוב העודף.