התעשיינים פסימיים לגבי הצפוי במשק

יום ב', 27 בפברואר 2012

מדד ציפיות  התעשיינים מצביע על ציפיות פסימיות לגבי כל רכיביו: תפוקה, מועסקים והשקעות

 

התעשיינים פסימיים, כך עולה ממדד מצב הרוח של התעשיינים, שנערך על-ידי המחלקה למחקר כלכלי באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים. לראשונה מזה תשעה רבעונים חצה המדד את קו ה- 100, המפריד בין אופטימיות (צפי להתרחבות בפעילות) לפסימיות (צפי לנסיגה).

מדד זה, שבוחן אחת לרבעון את תחזיותיהם של התעשיינים באשר למצב התעשייה הצפוי בשלושת החודשים הבאים, איבד ברבע האחרון של 2011 קרוב ל- 4 נקודות ועמד על 97.8 נקודות, המצביע על צפי לנסיגה בפעילות התעשייתית, זאת לאחר מדד של 101.6 נקודות ברבע השלישי אשתקד, ולאחר רצף של מדדים גבוהים מאז הרבע האחרון של 2009 ועד לרבע השני של 2011, אשר שיקפו צפי להתרחבות ניכרת בפעילות התעשייתית (מדד גבוה של 106.2 נקודות בממוצע לרבעון).

המדד משקף פסימיות בקרב התעשיינים באשר לסיכויי ההתרחבות בתקופה הקרובה. מדד זה נמוך משמעותית בהשוואה למדד שנרשם ערב המשבר הכלכלי הקודם, ברבע הראשון של 2008: אז עמד המדד על 102.8 נקודות ושיקף צפי להאטה בקצב התרחבות פעילותם התעשייתית. למעשה, הפעם האחרונה בה ירד המדד אל מתחת לקו ה- 100 הייתה בעיצומו של המשבר הקודם, ברבע השני של 2008 (אז נרשם מדד של 99.1 נקודות).

הירידה במדד מצב הרוח של התעשיינים משקפת ירידה נוספת בכל רכיבי המדד: תפוקה, מועסקים והשקעות.