התעשיינים צופים המשך נסיגה ביצוא ובתפוקת התעשייה

יום ד', 2 בספטמבר 2015

התעשיינים בישראל פסימיים: סקר הציפיות בתעשייה, שערך האגף למחקר כלכלי בהתאחדות התעשיינים, בקרב כ-170  חברות תעשייתיות ברחבי הארץ, חושף כי התעשיינים הישראלים חוזים כי מצב התעשייה בישראל ימשיך להידרדר. לרבעון השלישי של 2015, חוזים התעשיינים נסיגה נוספת בתפוקה ובמשלוחי היצוא לחו"ל, לצד ירידה נוספת במחירי היצוא במונחי מט"ח והמשך השחיקה ברווחיות היצוא.

רשימת הגורמים הבולמים את צמיחת היצוא לפי דיווחי היצואנים הם בין השאר, קשיי השיווק והחדירה לשווקים חדשים, המחירים הבינלאומיים, עלויות הייצור המקומיות, הביקושים העולמיים וכן שער החליפין.

כבר ברבעון השני של 2015 העמיקה הנסיגה במשלוחי היצוא, זאת על רקע שחיקה ברווחיות היצוא. ירידה זו ברווחיות היצוא חלה בשל התיסוף בשערו של השקל ביחס לסל המטבעות: תיסוף של כ- 3.5% במהלך הרבע השני של 2015. במקביל, חלה ירידה נוספת במחירי היצוא במונחי מט"ח, אשר נגזרה ככל הנראה משילוב של תחרות קשה בשווקים הבינלאומיים, אשר מאלצת אותם בהתמדה להוריד מחירים במונחי מט"ח, לצד דולר חזק וירידת מחירי הדלקים והסחורות ברחבי העולם. על רקע המגמות הללו, צופים התעשיינים לרבע השלישי של השנה ירידה נוספת במשלוחי היצוא, לצד האטה בקצב גידול ההשקעות בתעשייה.

הצד האופטימי בתחזיות התעשיינים הוא כי ברבע השלישי של 2015 צפויה קליטת עובדים מחודשת בתעשייה, זאת לצד צמיחה מחודשת במכירות לשוק המקומי והתמתנות עוצמת הירידות בתפוקת התעשייה. יחד עם זאת, להערכת כלכלני אגף המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים מדובר בגידול עונתי וזמני בלבד, על רקע פעילות מוגברת לקראת החגים.