התפקיד החדש של המנמר בארגון

יום ה', 25 בספטמבר 2014
סקר אתר PCoN :
  המציאות המשתנה והחשיבות העסקית הגוברת של הטכנולוגיה לארגונים, מביאה לעליה גוברת בחשיבות תפקיד המנמ"ר והיא מחייבת בדיקה מחודשת של תחומי פעילותו והיקף הזמנים שמוקצים למשימות השונות. השינוי העיקרי שכל מנמ"ר צריך לשאוף אליו יתבטא בהקצאה גדלה של זמנו לטובת קידום עסקי, על חשבון הטיפול בשוטף ובתשתיות.  
במסגרת זאת עליו להיות אחראי יותר לצד האסטרטגי ולקשר עם ההנהלה, לקידום הארגון באמצעות טכנולוגיות ולהבאת ליתרון תחרותי ממשי לארגון ופחות לטפל ב"ברזלים". הדרך המעשית הפשוטה והמהירה ביותר תהיה פשוט, על ידי העברת חלק מהמשימות הנוכחיות שלו, לידי מנהל התשתיות.
  בין הגורמים המחייבים הערכות מחודשת, נמצאים הדרישה הגוברת לספק ולהראות ערך עסקי מוחשי, התרחבות מתמדת של יישום הטכנולוגיה בארגונים, עליה בחשיבות העסקית של המחשוב, הקושי הגדל להבין את הטכנולוגיה, Shadow IT ורכישה עצמאית של שירותים עסקיים, הקונסיומריזציה ובעיית השליטה מתרחבת וכן התעצמות האיומים על תשתיות. 
  מצד שני, יש שורה של מגמות חשובות שיסייעו להקל על מנהל התשתיות ובכך יאפשרו לו להתמודד עם המשימות החדשות, אילו כוללות הוצאת חלק ממערכי המחשוב לענן, טכנולוגיות חדשות כמו ה-Software
-Defined וכן כלי עזר לשליטה ובקרה חכמים. 
  מעבר לפעילויות השוטפות שבהן עסק מנהל התשתיות עד כה, עיקרי התפקיד המורחב שלו יכללו: בחינת השלכות טכניות של כניסת טכנולוגיות חדשות, בחינת היבטי אינטגרציה ותאימות, בחינת וטיפול בהיבטי האבטחה של מערכות או התקנים, התייחסות ומתן מענה מבחינת תמיכה, ניהול המחשוב הנייד, מתן מענה לתאימות לרגולציה וכן להרבות ולהסתובב בשטח. 
  בין הפעילויות הבולטות שיש לעשות כדי להביא לתמורה, נציין את הגדרת התחומים להעברה, הגדרת תחומי פעולה ברורים, הגדרת קווים מנחים וגבולות, הגדרת תהליכים, בחינת כלי עזרת וטכנולוגיות שיקלו על מנהל התשתיות, הגדרת מסגרת זמן לחפיפה והעברת הפעילויות וכן הערכות המנמ"ר לעידן החדש.
  על החשיבות הגדולה של פינוי הזמן למנמ"ר לקידום חדשנות והוספת ערך עסקי, מראה הנתון הבא: 52% מהמנמ"רים רואים את תפקידם כבעל השפעה חזקה על חדשנות ויצירתיות טכנולוגית בארגון וכתפקיד שמוביל זאת. 42% נוספים מהם, מתארים את תפקידם כבעל השפעה מסויימת, תוך שיתוף מנהלים עסקיים אחרים בארגון (Tech Pro Research).
 
 
  לפניך הגורמים העיקריים שמביאים או יביאו כל מנמ"ר לצומת החלטה:
הדרישה הגוברת לספק ולהראות ערך עסקי מוחשי - כיום יותר ויותר הנהלות לא מסתפקות בכך ש"הכל יעבוד בסדר" והן מצפות מאגף ה-IT להראות ולספק תרומה עסקית מוחשית.
התרחבות מתמדת של יישום הטכנולוגיה בארגונים - כניסת טכנולוגיות חדשות, דורשת התמודדות ובקרה ומגבירה את הצורך בהפחתת עומס הניהול הטכני השוטף על המנמ"ר. 
עליה בחשיבות העסקית של המחשוב - במקביל למספר הגדל של טכנולוגיות חדשות בארגונים, מתחזקת חשיבותו העסקית של המחשוב. התלות במחשוב לפעילות העסקית של הארגון ולהצלחתו גוברת, כגורם ליתרון תחרותי והשגת המטרות העסקיות של הארגון. לכן, גדל הצורך לפנות את זמן המנמ"ר לטפל יותר בהיבטים העסקיים והאסטרטגיים.
הקושי הגדל להבין את הטכנולוגיה - מספר הטכנולוגיות החדשות שנכנסות כל הזמן לצד מורכבותן הגדלה, מקשים מאד להבין את המשמעויות וההשלכות של שילובן בארגון
 
לסיכום - מומלץ לכל מנמ"ר להאציל סמכויות למנהל התשתיות ולהקצות נתח שילך ויגדל מזמנו, לטובת קידום עסקי וטכנולוגי של הארגון.